NEST to skrót międzynarodowego Stowarzyszenia o nazwie the New Experience for Survivors of Trauma (Nowe Doświadczenie dla Osób Dotkniętych Traumą)

Program terapeutyczny NEST jest skierowany do osób, które doświadczają w swoim życiu konsekwencji różnorakich traum (np. przemocy seksualnej, słownej, fizycznej; zaniedbania emocjonalnego, intelektualnego, fizycznego; strat ciąży – np. aborcji, poronienia, urodzenia martwego dziecka itp.), jak również następstw różnorodnych potencjalnie przeciążających sytuacji granicznych (związanych np. z epidemią, wojną, emigracją, wykluczeniem, bezrobociem, zmianą pracy, przeprowadzką, rozwodem, urodzeniem dziecka, adopcją, itp.).

Ponadto, terapia NEST może być pomocna w mentalizacji różnego rodzaju wyzwań czy kryzysów życiowych, np. w zakresie relacji z rodzicami, małżonkami/partnerami, dziećmi czy innymi ważnymi osobami.

Osoba uczestnicząca w terapii NEST ma możliwość poszerzania swego myślenia, czucia oraz działania w zakresie:

 • rozumienia wydarzeń z przeszłości w tym i tego jak wpływają one na obecnie doświadczane trudności;
 • przezwyciężania intra– i interpersonalnych konfliktów, powstałych na skutek przebytych urazowych doświadczeń;
 • uczenia się zachowań adaptacyjnych w odpowiedzi na traumę, takich jak asertywność czy w sytuacjach koniecznych ucieczka;
 • rozpoznawania, wyrażania i radzenia sobie z całą gamą emocji, np. z bólem, strachem, zagubieniem, opuszczeniem, wstydem, winą, lękiem czy złością;
 • odnoszenia się do problemów egzystencjalnych takich jak: przemijanie, pustka, spełnienie, kreatywność, sens życia, czy śmierć;
 • zapoczątkowania naturalnych procesów psychologicznych takich jak żałoba, żal po stracie, przebaczenie;
 • zajęcia się skutkami znaczących strat osobistych takich jak np. śmierć dziecka w wyniku straty ciąży;
 • uczenia się brania odpowiedzialności za swoje decyzje;
 • uczenia się negocjacji;
 • rozpoznawania i odrzucania społecznych masek oraz opłakiwania utraty osoby, którą mogło się było zostać gdyby nie doświadczane traumy;
 • spotykania się z autentycznym sobą, poprzez uczenie się realistycznego postrzegania własnych możliwości i ograniczeń;
 • wspierania w tworzeniu autentycznych relacji z innymi ludźmi.