Stowarzyszenie NEST powstało, by łączyć ludzi, którym leży na sercu niesienie profesjonalnej pomocy osobom po doświadczeniu różnego rodzaju traum.

 

CZŁONKOSTWO

Członkiem NEST-Polska jest każda osoba, która podpisze deklarację członkowską. Elementem tego dokumentu, są podpisy dwóch osób rekomendujących, a będących obecnie członkami NEST.  Członkiem NEST-Polska może zostać tylko taka osoba, która przeszła szkolenie I stopnia. Nie jest wymagane zdanie egzaminu, ani prowadzenie grup.

Warunkiem zostania członkiem NEST-Polska, oprócz podpisania deklaracji, jest również opłacenie składki członkowskiej.

SKŁADKI

Wysokość rocznej składki (za rok 2020) wynosi: 100 zł.
Studenci, osoby bezrobotne oraz emeryci płacą 50% składki, tj. 50 zł.
Składki można uregulować podczas dorocznejkonferencji lub przelewem.

Dane konta można uzyskać u Andrzeja Miziołka (tel. 604 264 338; email: andrzej.miziolek@gmail.com)
Osobom ubiegającym się o status członka NEST, Andrzej Miziołek może również wysłać Statut NEST.

Każdy członek Stowarzyszenia NEST ma prawo do:

  • obsługę prawną Stowarzyszenia NEST-Polska
  • utrzymanie strony www
  • zamienne wydatki, o których będziemy informować w newsletterze, na stronie www lub podczas dorocznych konferencji

PRAWA CZŁONKA NEST

Każdy członek Stowarzyszenia NEST ma prawo do:

  • głosowania podczas dorocznych Walnych Zebrań Członków NEST
  • zamieszania na stronie www NEST informacji nt. prowadzonych przez siebie psychoterapii, superwizji, szkoleń lub badań naukowych
  • zamieszania na stronie www NEST artykułów swojego autorstwa, przeprowadzonych z sobą wywiadów oraz informacji o napisanych przez siebie książkach (Publikacje)

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Począwszy od września 2013, osoby, które będą składały egzamin na certyfikat terapeuty NEST będą proszone o podpisanie Deklaracji członkowskiej.