Program NEST jest inspirowany wieloma założeniami teoretycznymi oraz podejściami terapeutycznymi, w tym:

 • psychodyniamiczną teorią więzi, według Bowlby’ego, Klein i innych,
 • modelem rozwoju psychospołecznego, według Eriksona,
 • teorią behawioralno-poznawczej modyfikacji, według Becka, Younga i innych,
 • analizą transakcyjną, według Benre’go,
 • refleksją egzystencjalną, według May’a, Yaloma i innych,
 • relacją terapeutyczną skoncentrowaną na kliencie, według Rogersa,
 • teorią hierarchii potrzeb, według Maslowa,
 • psychodramą, według Moreno i innych,
 • modelem kompleksowej traumy, według Courtois i Ford,
 • modelem wzajemnych powiązań między przemocą a stratami ciąży, według Benedicta, Ney’a i innych,
 • analizą systemową, według Bowena, Madanes i innych

Niektóre ćwiczenia terapeutyczne wykorzystywane w programie NEST:

 • refleksja osobista,
 • zadania do wykonania pomiędzy sesjami,
 • odgrywanie ról,
 • wyobrażenia,
 • pisanie listów jako środek do zapoczątkowania procesu pojednania,
 • praca ze snami,
 • wykorzystywanie dynamiki grupowej jako kontekstu uczenia się.

TERAPIA NEST BYWA PROWADZONA JAKO TERAPIA INDYWIDUALNA LUB GRUPOWA.