KSIĄŻKI

 • Bogdan Chazan i Witold Simon (Red.). Aborcja – przyczyny, następstwa, terapia. Wrocław, Wydawnictwo Wektory (2009)
 • Witold Simon Mourning the Person One Could Have Become: On the road from trauma to authenticity. Lanham, MD, USA: Jason Aronson (2012)
 • Agata Rusak. Ona zraniona. Od skrzywdzenia do wdzięczności. Częstochowa, Edycja Świętego Pawła (2021)

ARTYKUŁY

 • Piotr Domaradzki. O wybaczeniu w rodzinie. Jak wybaczać? – pobierz
 • Marek Gajowy, Witold Simon. Przemoc, zaniedbanie w dzieciństwie oraz straty ciąży, ich wzajemne powiązania oraz psychologiczne konsekwencje tych powiązań. Psychiatria Polska 6 (36), 2002, str. 911-927 – pobierz
 • Marek Gajowy, Witold Simon, Piotr Śliwka. The effecdtiveness of attenuation of disadvantageous pair bonding from the past: a pilot study. Archives of Psychiatry and Psychotherapy. Vol. 8, Issue 3, Sept. 2006, p. 65-83 – pobierz
 • Marek Gajowy, Witold Simon. Terapia grupowa. Terapia grupowa dla osób doświadczających następstw przemocy, zaniedbania i straty ciąży. Psychiatria Polska 6 (36), 2002, str. 929-944 – pobierz
 • Ágnes Kónya and Zoltán Kónya. NEST: the Use of a Structured Group Programm in Training. Human Systems: The Journal of Therapy, Consultation & Management. Volume No18, 2007 – pobierz
 • Magdalena Lesiak. Przezwyciężyć traumę – pobierz
 • Magdalena Radwańska. Osoby ocalone od aborcji – pobierz
 • Joanna Santura. Żal po stracie – dwie perspektywy. Terapia uzależnienia – współuzależnienia 1/2007 – pobierz
 • Witold Simon. Konsekwencje aborcji. Problemy zdrowia psychicznego kobiet, red. J. Meder, z serii Biblioteka Psychiatrii Polskiej, Kraków 2003, str. 78-96 – pobierz
 • Witold Simon, Piotr Śliwka. Effectiveness of Group Psychotherapy for Adult Outpatients Traumatized by Abuse, Neglect, and/or Pregnancy Loss: A Multiple-Site, Pre-Post-Follow-Up, Naturalistic Study. International Journal of Group Psychotherapy, 62 (2) 2012 – pobierz
 • Andrzej Winkler.  Uzależnienia jako konsekwencje aborcji. Chazan, B., & Simon W. (Red.). (2009). Aborcja – przyczyny, następstwa, terapia. Wrocław, Wydawnictwo Wektory, (str. 219-226) – pobierz
 • Andrzej Winkler.  Wounded Fathers – Why Do They Come For Help? – pobierz

WYWIADY

 • Marek Gajowy. Po aborcji. Rzeczpospolita, kwiecień 2016 – pobierz
 • Witold Simon. Konsekwencje. W Drodze, 378 (02/2005) – pobierz
 • Witold Simon. Pozwalamy mówić o sekrecie aborcji. Rzeczpospolita, marzec 2004 – pobierz
 • Andrzej Winkler. Syndrom postaborcyjny. Zbliżenia nr 12/2014 – pobierz
 • Andrzej Winkler. Fantazmatyczny Bóg. Zbliżenia nr 18/2017 – pobierz