NEST – це абревіатура міжнародної організації «The New Experience for Survivors of Trauma» (Новий досвід для тих, хто пережив травму)

Можна з упевненістю сказати, що програма NEST, постулати та принципи її дії надає  можливість людині вийти за межі власного страху, подолав біль, невпевненість, несвободу. Багато хто з нас тією чи  іншою  мірою досвідчив та пережив біль втрати (смерть коханої людини, батьків, дитини, абортованої дитини…), насильство (фізичне, моральне, психічне, психологічне…), перебування в стані критичних ситуацій, пов’язаних з епідемією, війною, еміграцією, безробіттям, зміною роботи, переїздом, розлученням, народженням дитини, усиновленням тощо.

Проходження  терапії за програмою  NEST надає можливість  усвідомити та відшукати способи подолання  різноманітних проблем або життєвих криз, пов’язаних,  наприклад,  із стосунками з батьками, дітьми,  між подружжям…

Особа, яка бере участь в терапії NEST, має можливість розширити свій світогляд, а також бути спроможною:

 • розуміти події минулого та їх впливу на труднощі, які особа переживає тепер;
 • подолати внутрішні та зовнішні  конфлікти, які виникають, як наслідок пережитої травми;
 • навчитися адаптивної поведінки  такої, як асертивність або втеча в ситуації необхідності;
 • розпізнавати, проявляти та вміти керувати багатьма емоціями, такими як біль, страх, розгубленість, почуття самотности, сором, прочуття провини, тривоги, гнів;
 • прийняти і відповісти для себе на екзистенційні питання, такі як мінливість життя, пустка, самореалізація, креативність, сенс життя або смерть;
 • започаткувати  природні психологічні процеси, такі процес примирення та траур в ситуації переживання втрати;
 • працювати над усуненням наслідків після значних особистих втрат, таких як, наприклад, смерть дитини в результаті втрати вагітності (викидня, аборту);
 • брати на себе відповідальність за свої рішення;
 • вести перемовини;
 • розпізнавати і відмовлятися від соціальних масок і оплакувати втрату особи, якою можна було стати, якби не пережиті травми;
 • зустріти себе правдиву, завдяки вмінню реалістичного сприйняття власних можливостей та обмежень;
 • підтримувати та створювати особистісні стосунки з іншими людьми.