Zarząd Stowarzyszenia NEST wybrany we wrześniu 2018 roku.

PREZYDENT

Witold Simon (Poland)
witold.simon@wp.pl

SEKRETARZ I SKARBNIK

Andrzej Miziołek (Poland)
andrzej.miziolek@gmail.com

BYŁY PREZYDENT

Andrzej Winkler (Poland)
winkler.andrzej@gmail.com

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Kateryna Błaszczak (Gonchar) (Ukraine)
katrin.miriam@gmail.com</a

Wiesław Błaszczak (Poland)
w.blaszczak65@gmail.com

Danuta Dybowska (Poland)
danutadybowska@wp.pl

Aleksandra Kulczyńska (Poland)
akulczynska@op.pl

Olena Omelchenko (Ukraine)
elen_gonchar@ukr.net

Barbara Sajnok (Belarus)
bsajnok@interia.pl

Dagmar Sližová (Czech Republic)
dagmar.slizova@centrum.cz