W kwietniu 2002 roku, podczas odbywającej się we Lwowie konferencji IIPLCARR (the International Institute of Pregnancy Loss and Child Abuse Research and Recovery; Międzynarodowy Instytut Badania i Terapii Strat Prokreacyjnych i Przemocy Wobec Dzieci), grupa europejskich członków tego stowarzyszenia podjęła rozmowy na temat stworzenia organizacji – niezależnej od kanadyjskiego IIPLCARR – zajmującej się realizacją i promowaniem programu terapeutycznego dla osób doświadczających następstw zaniedbania, przemocy i/lub strat prokreacyjnych.

Jednym z motywów tej inicjatywy było pragnienie wyzwolenia twórczych dyskusji – także podczas corocznych konferencji – z nadzieją, że zaowocują one zarówno innowacyjnym myśleniem w zakresie teorii jak i nowatorskim podejściem w obszarze praktyki terapeutycznej.

W tym czasie, autor opracowanego w ramach IIPLCARR programu terapeutycznego Hope Alive (Żywa Nadzieja) Philip G. Ney sformułował pisemnie Statement of Faith (Wyznanie Wiary), domagając się od wszystkich członków IIPLCARR bezdyskusyjnego podpisania się pod tym dokumentem. Formuła i treść tej deklaracji narzucała konieczność podporządkowania się przekonaniom religijno-misyjnym autora, co wykraczało poza akceptowaną przez terapeutów zawartość merytoryczną programu terapeutycznego Hope Alive.

W sytuacji gdy IIPLCARR pod przewodnictwem Philipa G. Ney’a stawało się coraz bardziej organizacją o ideologicznym charakterze, europejscy członkowie IIPLCARR, dostrzegając wartość pracy w ramach struktury stricte profesjonalnej, podjęli decyzję o secesji.

Latem 2002 roku w Irlandii Północnej odbyło się pierwsze spotkanie grupy inicjatywnej. Uczestniczyli w nim: Seamus O’Connel, Gerry O’Connell oraz Marea Loughrey, z Irlandii Północnej; Diane Savoy ze Szwajcarii; Ágnes Kónya oraz Zoltán Kónya z Rumunii; a także Magdalena Winkler i Andrzej Winkler z Polski.

Uzgodniono wtedy plan zmierzający do zarejestrowania Stowarzyszenia o nazwie NEST (the New Experience for Survivors of Trauma; Nowe Doświadczenie dla Osób Dotkniętych Traumą) oraz opracowania materiałów edukacyjnych prezentujących doświadczenia i poglądy grupy inicjatywnej. Omawiano również zakres tematyczny i strukturę mającego powstać podręcznika NEST.

Podczas kolejnego spotkania grupy inicjatywnej, które miało miejsce jesienią 2002 roku w Les Sciernes w Szwajcarii, uzgodniono i zaakceptowano zarys podręcznika NEST. Szczegółowe jego opracowanie powierzono Zoltánowi Kónya. Podczas tego spotkania opracowano również statut Międzynarodowego Stowarzyszenia NEST. Ponadto, Zoltán Kónya zobowiązał się do opracowywania raz w roku pisma okólnego (Newsletter) NEST.

Wspomniana wyżej grupa inicjatywna ukonstytuowała pierwszy zarząd NESTu, którego przewodniczącym został Seamus O’Connel. W 2004 roku zastąpił go na tym stanowisku Andrzej Winkler.

Od tego czasu Stowarzyszenie NEST skupia się na organizowaniu szkoleń oraz corocznych międzynarodowych konferencji. Początkowo uczestnikami konferencji bywały głównie osoby wcześniej biorące udział w szkoleniach i zaangażowane w prowadzenie terapii, z czasem zaczęły się pojawiać również osoby spoza stowarzyszenia NEST a zainteresowane tematyką traumy i psychoterapii.

Na przestrzeni lat, poszczególni terapeuci NEST, choć wciąż odnoszą się do kluczowych elementów programu opartego na idei terapii kroków, to w swej praktyce – w zależności od własnych preferencji oraz charakterystyki grupy pacjentów – coraz świadomiej czerpią z podejść psychoanalitycznego, psychodynamicznego, behawioralno-poznawczego, systemowego, gestalt, egzystencjalnego i/lub humanistycznego. W tym sensie terapia NEST staje się coraz bardziej integratywna.

W 2012 roku, pojawiła się pierwsza publikacja dotycząca skuteczności terapii NEST: Simon, W. & Śliwka, P. (2012). Effectiveness of group psychotherapy for adult outpatients traumatized by abuse, neglect and/or pregnancy loss: A multiple site, pre-post-follow-up, naturalistic study. International Journal of Group Psychotherapy, 62 (2), 283-308.

W 2013 roku Andrzej Winkler ustąpił z funkcji przewodniczącego NEST wraz z dotychczasowymi członkami zarządu. Prowadzenie NEST wraz nowym zarządem podjął Witold Simon.

NEST pozostaje organizacją terapeutyczną otwartą na profesjonalistów – wywodzących się z różnych kultur, o różnym wykształceniu i różnorodnych przekonaniach teoretycznych – zainteresowanych wielokontekstowymi aspektami pracy z osobami z doświadczeniem różnorakich traum.