NEST to skrót międzynarodowego Stowarzyszenia o nazwie the New Experience for Survivors of Trauma (Nowe Doświadczenie dla Osób Dotkniętych Traumą)

Program terapeutyczny NEST jest skierowany do osób, które doświadczają w swoim życiu konsekwencji różnorakich traum (np. przemocy seksualnej, słownej, fizycznej; zaniedbania emocjonalnego, intelektualnego, fizycznego; strat ciąży – np. aborcji, poronienia, urodzenia martwego dziecka itp.), jak również następstw różnorodnych potencjalnie przeciążających sytuacji granicznych (związanych np. z wojną, emigracją, wykluczeniem, bezrobociem, zmianą pracy, przeprowadzką, rozwodem, urodzeniem dziecka, adopcją, itp.).

W trakcie procesu terapeutycznego NEST udzielana jest pomoc w następującym zakresie:

 • rozumienie wydarzeń z przeszłości w tym i tego jak wpływają one na obecnie doświadczane trudności
 • przezwyciężanie intra– i interpersonalnych konfliktów, powstałych na skutek przebytych urazowych doświadczeń
 • uczenie się zachowań adaptacyjnych w odpowiedzi na traumę, takich jak asertywność czy w sytuacjach koniecznych ucieczka
 • rozpoznanie, wyrażanie i radzenie sobie z całą gamą emocji, np. z bólem, strachem, zagubieniem, opuszczeniem, wstydem, winą, lękiem czy złością
 • odnoszenie się do problemów egzystencjalnych takich jak: przemijanie, pustka, spełnienie, kreatywność, sens życia, czy śmierć
 • zapoczątkowanie naturalnych procesów psychologicznych takich jak żałoba, żal po stracie, przebaczenie
 • zajęcie się skutkami znaczących strat osobistych takich jak śmierć dziecka w wyniku straty ciąży
 • uczenie się brania odpowiedzialności za swoje decyzje
 • uczenie się negocjacji
 • rozpoznanie i odrzucenie społecznych masek oraz opłakanie utraty osoby, którą mogło się było zostać gdyby nie doświadczane traumy;
 • spotkanie się z autentycznym sobą, poprzez uczenie się realistycznego postrzegania własnych możliwości i ograniczeń;
 • wspieranie w tworzeniu autentycznych relacji z innymi ludźmi.