Opisy warsztatów

Temat wykładu:

Prenatalne i okołoporodowe korzenie przemocy i wojny 

Temat warsztatu:

Przemoc położnicza, pomoc rodzącym, moc kobiet

W czasie warsztatu porozmawiamy o przemocy położniczej, która spotyka kobiety w związku z ciążą i porodem. Każda z uczestniczek będzie mogła opowiedzieć swoją historię. Opowieści te zostaną zebrane i  zamieszczone na portalu dla lekarzy Konsylium24.pl z nadzieją, że głos rodzących zostanie usłyszany i uwrażliwi personel medyczny, a co za tym idzie, wpłynie na jego postępowanie w przyszłości.

Jesteśmy istotami społecznymi i wszystkiego uczymy się w relacjach z ludźmi. Wszelka przemoc, która spotyka rodzącą, dotyka również dziecko przychodzące na świat i warunkuje je do przemocy w dalszym życiu. Jako kobiety mamy moc sprawczą, żeby walczyć o narodziny bez traumy dla kolejnych pokoleń. To pierwszy krok  do rozwoju społeczeństw bez przemocy i budowania światowego pokoju.

Specjalistka psycholog kliniczny, psychoterapeutka, dr nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego Instytutu Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Łączy pracę naukową z praktyką kliniczną. W obszarze naukowym interesuje się głównie zdrowiem psychicznym oraz promocją zdrowia psychicznego i pomocą psychologiczną w różnych grupach.  Autorka i współautorka artykułów i monografii w zakresie promocji zdrowia psychicznego oraz pomocy osobom przewlekle chorym somatycznie.

Jako praktyk m.in. od 2014 prowadzi i organizuje m.in. wsparcie psychologiczne dla migrantów i uchodźców z Ukrainy.

Instytut Psychologii, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie http://www.aps.edu.pl/instytuty/instytut-psychologii/struktura-i-zespol-instytutu/sylwetki-naukowe/zablocka-zytka-lidia

Centrum Terapii Dialog, Warszawa https://www.psychiatrzy.warszawa.pl/specjalisci/lidia-zablocka-zytka

Temat wykładu:

Pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna osobom dotkniętym wojną. Dynamika potrzeb i możliwości.

Od lutego 2022 roku, wspierając osoby uciekające przed działaniami wojennymi z Ukrainy, a także naszych kolegów po fachu pracujących na Ich rzecz w Polsce i Ukrainie mówiliśmy, że ta pomoc to będzie maraton, nie sprint. Tak jest nadal i będzie. Doświadczenie wojny, milionowej migracji Ukraińców m.in. do Polski, dostępność informacji na temat okrucieństwa dziejącego się tak blisko geograficznie i kulturowo to tylko niektóre aspekty, z którymi zgłaszają się klienci, pacjenci. Zapraszam do refleksji na temat dynamiki potrzeb i możliwości wsparcia psychologicznego i psychoterapeutycznego, dostępnych narzędzi pomocy oraz roli psychoterapeutów.

 

Temat warsztatu:

Wydychajmy i wsłuchajmy się! Praca z napięciem oraz model BASIC PH jako podstawa budowania odpornego psychicznie społeczeństwa.

Efektywna praca z napięciem oraz komunikacja z osobą w kryzysie, po doświadczeniu traumy to podstawowe narzędzia wsparcia. Podczas warsztatu podzielę się wiedzą i umiejętnościami zdobytymi na szkoleniu u prof. Mooli’ego Lahada z Izraela https://www.icspc.org/en/cspc-disaster-managment/ Przedstawię i zaproszę Was do wspólnych ćwiczeń służących samoregulacji oraz wykorzystania modelu BASIC PH w pracy  z różnymi grupami klientów, pacjentów, także tych po doświadczeniu traumy.

Model BASIC PH od lat jest rozpowszechniany i proponowany do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych. Zakłada istnienie sześciu podstawowych kanałów komunikacyjnych i rekomenduje dostosowanie się pomagających do tych, aktualnie wykorzystywanych przez klientów.

O tym wszystkim na warsztacie. Zapraszam.

Psychoterapeutka psychoanalityczna osób dorosłych oraz rodziców z niemowlętami, lekarz specjalista zdrowia publicznego. Absolwetnka Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii w Warszawie, Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, Studium Psychoterapii Integratywnej przy Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Instytucie Psychologii Zdrowia oraz wielu szkoleń i seminariów w zakresie pracy rodzic-niemowlę w Anna Freud Center oraz School of Infant Mental Health w Londynie.

http://www.razemdozmiany.pl/elzbieta-smolen/

Wykład:

„Przemoc, pomoc czy moc? Rola ojca w życiu rodziny”

Warsztat:

„W czyjej mocy jestem? Moc przeszłości i moc pragnień. Moc związku i moc osoby”

Warsztat ma na celu pomoc uczestnikom w uświadomieniu sobie, co wpływa – na poziomie świadomym i nieświadomym – na podejmowane przez nich decyzje i wybory oraz sposób przeżywania rzeczywistości. Zastanowimy się też, co znaczy czuć się mocnym, a co słabym i jakie znaczenie mają tu bliskie relacje.

Jestem psychologiem, psychotraumatologiem, terapeutą NEST, terapeutą EMDR.

Pracuję z osobami dorosłymi i z młodzieżą.

Prowadzę terapię osób z doświadczeniem różnorakich traum, zmagających się z trudnosciami w relacjach, z objawami depresji, lęku. Mam doświadczenie w pracy w obszarze psychoonkologii, żałoby, depresji poporodowej, a także z osobami w kryzysie psychotycznym.

Moją pracę poddaję regularnej superwizji indywidualnej i grupowej.

www.dobre-miejsce.com.pl

 

Warsztat:

Gdy trauma pacjenta przeciąża terapeutę

Praca z traumą jest dużym obciążeniem dla terapeuty. Podczas warsztatu stworzymy możliwość dzielenia się doświadczeniami, zastanowimy się, jakie czynniki i jakie aspekty pracy są szczególnie obciążające, poruszymy temat traumy zastępczej.

Skupimy się też na sposobach minimalizacji przeciążenia.

TRE® Provider od 2012r

Tel. kom. +48 692 318 024

Email: grazyna.okulska@gmail.com

W latach 2011-2012 uczestniczyłam w szkoleniu, prowadzonym przez dr Davida Berceliego i Heinera Steckela, po którym otrzymałam certyfikat TRE® Providera,

Poza wieloma superwizjami grupowym w kraju i za granicą, od czterech lat jestem w stałym kontakcie superwizyjnym z Ingrid Regenass (RPA, www.integralhealth.co.za ).

Ukończyłam Wyższą Szkołę Komunikowania i Mediów Społecznych ze specjalizacją Mediacji, negocjacji (2000r.), a także szkolenie dot. prowadzenia i budowania programów warsztatów umiejętności psychospołecznych – Szkoła Trenerów Fundacji Bene Vobis (2001/2002r.)

Trzydzieści kilka lat pracy zawodowej to głównie logistyka i zarządzanie zespołami.

Obecnie wiodącą aktywnością zawodową jest prowadzenie sesji TRE®.

Więcej info na stronach:

www.tre-polska.pl

www.naturalnecentrumzdrowia.com

http://berezowska.info/zespol/ – Centrum Psychoterapii i Uważności

 

Warsztat ćwiczeń TRE®  –  od zagrożenia życia do bezpieczeństwa i mocy sprawczości;

warunki i doświadczenie samoregulacji w  procesie TRE® w oparciu o  Barometr poziomu stresu         

Opis proponowanego  warsztatu:

  1. Barometr poziomu stresu – przestawienie uczestnikom sesji narzędzia  pomocnego do określania poziomu zagrożenia lub bezpieczeństwa
  2. odczytywanie sygnałów wysyłanych przez organizm i stopnie samoregulacji –

wybrane sposoby reagowania

  1. sesja ćwiczeń -doświadczenie własnego procesu z uwzględnieniem aktualnych warunków do samoregulacji

W czasie sesji i w trakcie rozwoju praktyki mamy szansę świadomie poczuć wielowymiarowy kontakt ze sobą. Uczymy się zarówno aktywowania procesu, jak i jego autoregulacji wraz zatrzymywaniem i dawkowaniem tak, by przebiegał w odczuwalnym komforcie i zaufaniu do pracy ciała.

Z wykształcenia jestem psycholożką, terapeutką i superwizorką psychoterapii tańcem i ruchem i nauczycielką język ruchu/ciała. Prowadzę od kilkunastu lat autorskie Treningi Świadomości: ciała, emocji, myśli i relacji. Razem z Karen Studd tworzę  Kurs: Świadome ciało, język ruchu. Laban Bartenieff Movement i techniki terapii tańcem w praktyce własnej i pracy z ludźmi.

Przez 20 lat prowadziłam terapię indywidualną, a od 10 pracuję jako superwizorka. Uczę niestandardowych, pogłębionych sposobów pracy, które angażują całą osobę/grupę i poszerzają perspektywę rozumienia i odczuwania o sferę niewerbalną. Ruch rozumiem jako pierwszy, naturalny język, który jest połączony zarówno z emocjami jak i myśleniem.

LINKI

www.Agasokolowska.com

https://www.youtube.com/channel/UCQ6ZZQKicdFgePFLQgRYFxg/videos

https://www.facebook.com/WytanczajacZycie

https://www.instagram.com/wytanczajac_zycie/

 

Warsztat – PoMoc zamieszkania w ciele praca z płynami wspierająca regulację układu nerwowego

Dlaczego płyny?

Bo w czasie lub po różnych dojmujących wydarzeniach może następować uruchomienie reakcji survivalowych, podczas których blokuje się naturalny przepływ energii życiowej, co bardzo obciąża psychofizycznie.

Te silne reakcje mają początek w domu ciele. Dlatego poruszać się będziemy z czułą obecnością,  wzmacniając siebie tyle, ile będzie to możliwe.

Z jakimi tematami mogą łączyć się płyny?

Obecność w tu i teraz. Powracanie do ciała, mikro ruch i ugruntowanie.

Ukojenie i rozluźnianie ciała w rytmie płynu mózgowo-rdzeniowego

Kontakt z witalnością, możliwościami całego ciała przy uznawaniu, że w jakimś miejscu jest opór.

Stan mobilności bez struktury, ożywienie i wibracja.

Surfowanie z energią wznoszenie i opadania, bezpieczne docieranie do brzegu bez kolapsingu.

Kreowanie granic i kierunku, klarowna obecność w przestrzeni.

Ucieleśnimy podczas świadomej praktyki ruchu choć przez moment każdy z płynów, by potem móc indywidualnie wybrać dla siebie jakość ruchu odpowiadającą bieżącej potrzebie.

Będziemy zwracać czułą uwagę do domu ciała i otwierać się na doświadczenie swojego całego Ja: poruszającego, czującego i myślącego.

Podczas warsztatu bazuję na swoim autorskim podejściu Wytańczając życie, które opieram o aspekty terapii tańcem i ruchem, jezyka ruchu/ciała w podejściu Laban Bartenieff Movement System oraz Body Mind Dancing opracowanemu przez dr Marthę Eddy

www.drogadosiebie.space

Jestem psychoterapeutą integratywnym, terapeutą EMDR, certyfikowanym terapeutą NEST. Szczególnie interesuje mnie obszar pracy z traumą oraz to, co dzieje się z ciałem.

Warsztat: Moc i niemoc w moim głosie, w moim ciele

Nasze emocje potrzebują być dostrzeżone, nazwane i przeżyte. Czasami jednak zostają gdzieś zatrzymane, czy przyblokowane. Warsztat ten będzie możliwością kontaktu z naszymi miejscami, w których coś „utknęło”, miejsc, w których doświadczamy niemocy. Poprzez głos i kontakt z ciałem będziemy próbowali te miejsca ożywić, uruchomić i doświadczyć swojej mocy. Skorzystamy z teorii poliwagalnej poprzez stymulację nerwu błędnego.

Warsztat „Praca z wewnętrznym dzieckiem. Technika poznanie się z Sobą” pozwoli każdej osobie spróbować zobaczyć swoje wewnętrzne dziecko, które na różne sposoby często coś ważnego chce nam powiedzieć. Przyjrzymy się  ważnym teoretycznym i praktyczny punktom widzenia takim jak,:

  1. Kim jest wewnętrzne dziecko?
  2. Dlaczego uleczenie wewnętrznego dziecka jest ważne?
  3. Jak możesz pracować ze swoim wewnętrznym dzieckiem?
  4. Technika-wizualizacji podczas której spotkasz się i poznać się ze swoim wewnętrznym dzieckiem.

Na warsztacie zobaczymy postać “wewnętrznego dziecka”, które pozwoli nam głębiej siebie zrozumieć i zadbać o siebie, przyjrzeć się  jaki ono ma wpływ na nasz stosunek do siebie oraz na nasze relacje z innymi.

Podczas warsztatu  będziemy mieli możliwość bliżej poznać swoje wewnętrzne dziecko, jego świat uczuć i przeżyć, dotknąć świadomie swoje głębsze dziecięce emocji  i dać sobie przestrzeń na ich zobaczenia i przeżywania.

Spróbujemy poznać swoje głęboki niezaspokojone potrzeby dzieciństwa, które możemy przeżywać przez proces nieświadomy w dorosłym życiu.

Świadomość i kontakt ze swoją wrażliwą, emocjonalną, dziecięcą częścią może nam pomóc rozwiązywać różnego rodzaju aktualne trudności. Deficyty i zranienia, jakich doświadcza dziecko, ma wpływ na nasze emocje i zachowania , agresywne i wymagające traktowanie samego siebie czy ciągłe poszukiwanie zapełnienia nieokreślonej pustki. Praca w tym kierunku może dać więcej rozumienia swoich reakcji i mechanizmów obronnych.

Warsztat może być szczególnie pomocny dla osób, które doznały jakiegoś rodzaju przemocy czy zaniedbania. Przyjęcie swojej wrażliwej, dziecięcej części pozwala  na odnalezienie i integrację swojej siły, płynącej nie przez przemoc, ale przez wewnętrzną pełnię.

Jednym z podstawowych założeń pracy z rodziną w podejściu Otwartego Dialogu jest stworzenie przestrzeni, by każdy głos został dosłyszany. W ten sposób powoli – jak z układanych puzzli – zaczyna wyłaniać się tło kryzysu psychicznego jednego z jej członków, co pozwala zarówno jej/jego bliskim, jak i terapeutom zbliżyć się do zrozumienia istoty tego kryzysu. Superwizja w podejściu Otwartego Dialogu przypomina formułę pracy z rodziną, ale zamiast  w kryzysie psychicznym; występuje terapeuta w kryzysie ze swoim pacjentem. a rolę pozostałych członków rodziny/sieci wsparcia przyjmują pozostali uczestnicy superwizji (terapeuci), dzielący się swoimi wrażeniami i
refleksjami. Zadaniem superwizorów, występujących w roli reflektujących moderatorów, jest właśnie zadbanie o to, by każdy – wyrażający owe refleksje – głos został uważniony oraz próba nagłośnienia przez własną metarefleksję usłyszanej ich polifonii, co ostatecznie zmierza do poszerzenia perspektywy terapeuty.
Jak zachować długoterminową równowagę między życiem zawodowym a prywatnym – pomiędzy pracą, życiem osobistym i relacyjnym. Działania prewencyjne, poprzez zrozumienie i zapobieganie stresującym wydarzeniom zawodowym i osobistym jest kluczem do utrzymania równowagi w życiu wewnętrznym, przedłużenia wydajności w pracy, do poprawy relacji i wzmocnienia wewnętrznej satysfakcji. Celem warsztatu jest rozpoznanie głównych stresujących wydarzeń i roli, jaką odgrywają w naszym życiu. W oparciu o holistyczną koncepcję proponujemy system indywidualnych kroków profilaktycznych dostosowanych do każdego uczestnika warsztatu. Odpowiemy na pytanie – jak zwiększyć odporność psychiczną? Poszukamy zasobów na poziomie bio-psycho-społeczno-duchowym osobowości.