Správní rada NEST.

PŘEDSEDA

Andrzej Miziołek (Poland)

POKLADNÍK

Paweł Marcin Mazanka (Poland)

BÝVALÝ PŘEDSEDA

Witold Simon (Poland)

ČLENOVÉ PŘEDSTAVENSTVA