Stowarzyszenie NEST powstało, by łączyć ludzi, którym leży na sercu niesienie profesjonalnej pomocy osobom po doświadczeniu różnego rodzaju traum.

 

Dagmar Ševčíková
Centrum pro rodinu a sociální péči z.s.
Syllabova 19, 703 86 Ostrava-Vítkovice
Telefon: + 420 775 244 292
dsevcikova@prorodiny.cz
www.prorodiny.cz

Dagmar Sližová
NEST-nová zkušenost po prožití traumat z.s.
Viničné Šumice 314, 664 06
Telefon:+ 420 731 625 795
dagmar.slizova@centrum.cz

Marie Szymiková
Centrum pro rodinu a sociální péči z.s.
Syllabova 19, 703 86 Ostrava-Vítkovice
Telefon: +420 737 203 027
mszymikova@prorodiny.cz
www.prorodiny.cz