user_mobilelogo
Charakter szkolenia:
Jest to 60-cio godzinny intensywny trening w udzielaniu pomocy terapeutycznej osobom z doświadczeniem zaniedbania, przemocy i/lub strat prokreacyjnych.
 
Trening ma dwutorowy charakter. Naprzemiennie odbywają się:
a) zajęcia wykładowo-warsztatowe - w jednej dużej grupie (12-16 osób),
b) zajęcia o charakterze treningu terapeutycznego - w dwóch małych grupach (po 6-8 osób).
 
Niektóre spośród poruszanych zagadnień to: geneza traum, następstwa przemocy (słownej, seksualnej, fizycznej), zaniedbania (emocjonalnego,
intelektualnego, fizycznego) oraz straty ciąży (aborcja, poronienie, urodzenie martwego dziecka, śmierć dziecka tuż po porodzie, oddanie dziecka
do adopcji, zabiegi zapłodnień in vitro), powiązania między przemocą a stratą ciąży, trening asertywności, kluczowe konflikty, analiza genogramu,
mechanizmy obronne, teorie rozwojowe, poczucie winy, żałoba, osłabianie niekorzystnych więzi partnerskich z przeszłości,                                                                       
negocjowanie realistycznych oczekiwań, podejmowanie racjonalnych decyzji, pojednanie, przeżywanie radości, prezentacja różnorodnych technik terapeutycznych.
Od uczestników szkolenia oczekuje się codziennego nocowania na terenie ośrodka. Wymóg ten jest podyktowany intensywnością pracy. Zajęcia odbywają
się bowiem od 8,45 do 21,00, a przerwy w środku dnia jak również wieczory w dużej mierze poświęcane są na wykonywanie różnego rodzaju zadań.
Szkolenie odbywa się w schludnych i wygodnych, aczkolwiek skromnych, warunkach, których cena jest adekwatna do ich standardu. Pokoje
niekoniecznie są jednoosobowe.
 
UCZESTNICY:
W szkoleniu w przeszłości uczestniczyli: psycholodzy, psychoterapeuci, terapeuci uzależnień, psychiatrzy, lekarze rodzinni, lekarze w trakcie
specjalizacji, pedagodzy, doradcy, socjoterapeuci, nauczyciele, mediatorzy, pielęgniarki, położne, księża, pastorzy, zakonnice, zakonnicy oraz
studenci III roku lub wyżej.
 
PROWADZĄCY:
- mgr Aleksandra Kulczyńska (psycholog, psychoterapeuta, trener, NEST, SNP PTP),
- mgr Andrzej Miziołek (psycholog, psychoterapeuta, trener, NEST, PTTPB, TZA-ART),
- dr Witold Simon (psychiatra, psychoterapeuta, trener i superwizor, NEST, SNP PTP, EAP, AGPA, SPR),
- mgr Andrzej Winkler (psycholog, psychoterapeuta, trener i superwizor, NEST).
 Informacje o tym, które z wyżej wymienionych osób, będą prowadzić konkretne szkolenie można uzyskać bezpośrednio u organizatorów.
 
CENA:
informacje o aktualnej cenie szkolenia można uzyskać bezpośrednio u organizatorów.
 
RACHUNKI i ZAŚWIADCZENIA:
Wszyscy uczestnicy otrzymują zaświadczenia o udziale w szkoleniu.
Organizatorzy mogą wystawić rachunek.