user_mobilelogo

II Międzynarodowa Konferencja NEST, Szczyrk, Polska, 8.09. – 10.09. 2004 r.

Podejmowane tematy:
•    duchowości (Seamus O’Connell),
•    Interwencja kryzysowa w przypadkach „gorącej” przemocy (Wojciech Szlagura),
•    Analiza egzystencjalna w terapii – wprowadzenie (Andrzej Winkler),
•    Terapia psychodynamiczna a doświadczenie traumy, zaniedbania i straty prokreacyjnej. Terapia grupowa (Szymon Rduch),
•    Prezentacja schematu szkolenia NEST (Seamus O’Connell),
•    Analiza przypadku (Wojciech Szlagura, Andrzej Winkler, Ágnes Kónya, Zoltán Kónya).