user_mobilelogo

I Międzynarodowa Konferencja NEST, Szczyrk, Polska, 9.09. – 13.09. 2003 r.

Podejmowane tematy:

  • Przedstawienie nowego stowarzyszenia NEST, jego statutu i zarządu (Seamus O’Connell),
  • Zapoznanie z nowym podręcznikiem NEST,
  • Współpraca z lekarzami i lokalnymi organizacjami (Diane Savoy),
  • Maksymalizowanie efektywności terapii grupowej – refleksje (Witold Simon),
  • seksualności (Szymon Grzelak),
  • Zmieniająca się rodzina (Ludmila Liberdova),
  • Rozumienie procesu grupowego (Andrzej Winkler),
  • Analiza przypadku (Ágnes Kónya, Zoltán Kónya, Andrzej Winkler, Teresa Adamczyk).