user_mobilelogo

III Międzynarodowa Konferencja NEST, Zlate Hory, Czechy, 31.08. – 4.09. 2005 r.

Podejmowane tematy:
•    Wykluczenie społeczne jako skutek traumy przeżytej w dzieciństwie (Ludmila Liberdowa),
•    Terapia poznawczo-behawioralna, CBT (Witold Simon),
•    Ocena głębokości wpływu traumy oraz identyfikacja osobistych zasobów (Wojciech Szlagura),
•    Specyficzne problemy dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w ujęciu psychodynamicznym (Teresa Adamczyk),
•    Analiza przypadku (Teresa Adamczyk, Witold Simon, Wojciech Szlagura).