user_mobilelogo

Tegoroczna konferencja NEST 2015, odbyła się w dniach 8 - 10 października , w Velehradzie w Czechach

XIII Mezinárodní konference NEST
XIII Międzynarodowa Konferencja NEST
XIII International NEST Conference

8. – 10. října 2015 / 8 - 10 października 2015 / 8 - 10 of October 2015

Velehrad-Stojanov, Czech Republic


ČTVRTEK, 8. října/ CZWARTEK, 8 października / THURSDAY, 8 of October

8.00 snídaně / śniadanie / breakfast

8.45 – 9.30 registrace/ rejestracja / registration

9.30 – 10.30 Dagmar Sližová, Witold Simon
•    Přivítání a představení účastníků
•    Wprowadzenie i przedstawienie uczestników
•    Welcome and introduction of participants

10.30 káva,čaj + registrácia / kawa, herbata + rejestracja /coffee break + registration

11.00 – 12.00 přednáška / wykład / lecture
Pavel Moravec
•    Terapie jako proces v souvislosti s celoživotním vývojem jedince a vývojem jeho víry.
•    Psychoterapia jako proces powiązany z fazami życia i rozwojem wiary.
•    Psychotherapy as a process interrelated with the spans of life and development of faith.
12.00 – 12.30 diskuse / dyskusja / discussion

12.30 oběd + registrácia / obiad + rejestracja / lunch + registration

14.30 – 15.30 přednáška / wykład / lecture
Elżbieta Kaczmar
•    Naděje u lidí se zkušeností traumatu z války.
•    Nadzieja u osób z doświadczeniem traumy wojennej.
•    Hope and people experienced by trauma of war.
15.30 – 16.00 diskuse / dyskusja / discussion

16.00 káva, čaj / kawa, herbata /coffee break

16.30 – 17.20 panel / panel / panel
Elżbieta Kaczmar, Józef Leśniak, Elena Omelchenko, Witold Simon.
•    Trauma války a trauma mezigenerační.
•    Trauma wojenna a trauma transgeneracyjna.
•    Trauma of war and transgenerational trauma.
17.20 – 18.00 diskusia / dyskusja / discussion
18.00 večeře / kolacja / supper

18.45 – 20.15 supervízia / superwizja / supervision
•    Wiesław Błaszczak, Kateryna Gonchar
•    Aleksandra Kulczyńska, Witold Simon
•    Józef Leśniak, Natasza Pan
•    Andrzej Miziołek, Dagmar Sližová
•    Agata Rusak, Andrzej Winkler

20.30 film a diskuse / film i dyskusja / movie and discussion
•    “Kolja” (český film s anglickými titulky, 105 min) - Hlavní hrdina filmu - starý mládenec Louka (Zdeněk Svěrák) se pro peníze fingovaně ožení s Ruskou. Situace se zamotá, když mu na krku po její emigraci do Západního Německa zůstane její malý syn Kolja (Andrej Chalimon). Chlapec neumí česky a zpočátku mezi nimi panuje vzájemná nedůvěra. Později se muž s chlapcem spřátelí, i když má kvůli němu potíže s úřady.
•    “ Kola” (czeski film z angielskimi napisami, 105 min) - Louka (Zdeněk Svěrák) potrzebując pieniędzy bierze fikcyjny ślub z Rosjanką, która wkrótce wyjeżdża do Niemiec zostawiając Loukowi swego małego syna Kolę (Andrej Chalimon). Chłopiec nie mówi po czesku. Film jest opowieścią o przemianie ich obu, od wzajemnej nieufności do bliskości.
•    “Kolya” (Czech movie  with English subtitles, 105 min) - Louka (Zdenek Svěrák) needs money thus fictitiously marries Russian woman. Once she emigrates to Germany Louka is stuck with her little son Kolya (Andrej Chalimon) who does not speak Czech. This move is a story of a journey from mutual distrust to closeness.


PÁTEK, 9. října / PIĄTEK, 9 października / FRIDAY, 9 of October

8.00 snídaně / śniadanie / breakfast

8.45 zahájení druhého dne / otwarcie drugiego dnia / opening of the second day

9.00 – 10.00 přednáška / wykład / lecture
Wiesław Błaszczak:
•    Svědomí a superego - dvě strany téže reality.
•    Sumienie i superego - dwie strony jednej rzeczywistości
•    Conscience and superego – two sides of one reality
10.00 – 10.30 diskuse / dyskusja / discussion

10.30 káva, čaj / kawa herbata / coffee break

11.00 – 12.00 přednáška / wykład / lecture
Aleksandra Kulczyńska:
•    Tělo a trauma.
•    Ciało i trauma.
•    Body and trauma.
12.00 – 12.30 diskuse / dyskusja / discussion

12.30 oběd / obiad / lunch

14.00 – 15.00 přednáška / wykład / lecture
Paweł Sala:
•    Autoagresivní mechanismy u pacientů s poruchami příjmu potravy – systémový pohled.
•    Mechanizmy autoagresji u osób z zaburzeniami odżywiania się w perspektywie systemowej.
•    Autoaggressive mechanisms and individuals with eating disorders - systemic perspective.
15.00 – 15.30 diskuse / dyskusja / discussion

15.30 káva, čaj / kawa, herbata /coffee break

16.00 – 16.50 panel / panel / panel
Aleksandra Kulczyńska, Paweł Sala, Judit Szigeti-Ferenczy, Agata Rusak.
•    Tělo a trauma.
•    Ciało i trauma.
•    Body and trauma.
16.50 – 17.30 diskusia / dyskusja / discussion

17.30 káva, čaj / kawa herbata / coffee break

18.00 – 19.30 workshopy / warsztaty / workshops
•    Marek Filipiak:
- Moja skúsenosť a pohľad na psychosomatický aspekt v somatickej medicine.
    - Moje doświadczenia i przekonania nt. psychosomatycznych aspektów
                w chorobach somatycznych.
- My experience and opinion on psychosomatic aspects in somatic disorders.
•    Kateryna Gonchar:
-    Mnohoznačná konceptualizace (popis) světa pacienta v procesu terapie
-    Wielowersyjność opisów świata pacjenta w procesie terapii.
-    Multiversion conceptualizations of the patient world during therapy process.
•    Aleksandra Kulczyńska:
- Tělo a trauma.
- Ciało i trauma.
- Body and trauma.
•    Ludmila Lázničková:
-  Tělo po traumatu aborce: jak může terapeut zabránit opakování zrani.
- Ciało a trauma aborcji: jak terapeuta może zapobiegać kolejnym poronieniom.
-  Body and trauma of abortion: how can a therapist prevent subsequent miscarriages.

19.30 – 22.30 slavnostní večer / świętowanie / celebration
      -     Degustace moravských vín a moravské písně + program jednotlivých zemí
-    Próbowanie wina morawskiego i morawska muzyka + prezentacje z poszczególnych krajów.
-    Moravian vine tasting and Moravian music + presentations of individual countries.


SOBOTA, 10. října / SOBOTA, 10 października / SATURDAY, 10 of October

8.00 snídaně / śniadanie / breakfast

8.45 zahájení třetího dne / otwarcie trzeciego dnia / opening of the third day
9.00 – 10.00 přednáška / wykład / lecture
Natasza Pan:
•    Přenos v terapeutickém vztahu
•    Przeniesienie w relacji terapeutycznej.
•    Transference in therapeutic relationship.
10.00 – 10.30 diskuse / dyskusja / discussion

10.30 káva, čaj / kawa herbata / coffee break

11.00 – 12.30 workshopy / warsztaty / workshops
•    Marek Filipiak:
- Moja skúsenosť a pohľad na psychosomatický aspekt v somatickej medicine.
- Moje doświadczenia i przekonania nt. psychosomatycznych aspektów w chorobach somatycznych.
- My experience and opinion on psychosomatic aspects in somatic disorders.
•    Marek Forgáč:
-  Existuje vzťah medzi láskou a nenávisťou k Bohu a láskou a nenávisťou k iným.
- Związek między miłością i nienawiścią do Boga a miłością i nienawiścią innych.
- Love and hate to God and others - is there a relationship.
•    Ludmila Lázničková:
-   Tělo po traumatu aborce: jak může terapeut zabránit opakování zranění.
- Ciało a trauma aborcji: jak terapeuta może zapobiegać kolejnym poronieniom.
- Body and trauma of abortion: how can a therapist prevent subsequent miscarriages.
•    Judit Szigeti-Ferenczy:
- EMDR (Desenzibilizace pomocí pohybu očí) pro léčbu traumatu
- MDR (Odwrażliwianie z wykorzystaniem ruchu gałek ocznych) w terapii traumy.
- EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) in trauma therapy.

12.30 oběd / obiad / lunch

13.30 – 15.00 workshopy / warsztaty / workshops
•    Marek Forgáč:
-  Existuje vzťah medzi láskou a nenávisťou k Bohu a láskou a nenávisťou k iným
- Związek między miłością i nienawiścią do Boga a miłością i nienawiścią innych.
- Love and hate to God and others - is there a relationship.
•    Kateryna Gonchar:
-    Mnohoznačná konceptualizace (popis) světa pacienta v procesu terapie
-    Wielowersyjność opisów świata pacjenta w procesie terapii.
-    Multiversion conceptualizations of the patient world during therapy process.
•    Aleksandra Kulczyńska:
- Tělo a trauma
- Ciało i trauma.
- Body and trauma.
•    Judit Szigeti-Ferenczy:
- EMDR (Desenzibilizace pomocí pohybu očí) pro léčbu traumatu
- EMDR (Odwrażliwianie z wykorzystaniem ruchu gałek ocznych) w terapii traumy.
- EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) in trauma therapy.

15.15 –18.15 výlet do Buchlovic/ wycieczka do Buchlovic / trip to Buchlovice

18.30 večeře / kolacja / supper

19.30 – 21.30
•    Valné shromáždění členů NESTu: hodnocení konference – závěry pro budoucnost
•    Walne Zgromadzenie członków NEST: podsumowanie konferencji - wnioski na przyszłość
•    The NEST Members General Meeting: Summary of the conference - conclusions for the future

21.30 závěr konference / koniec konferencji / closure of the conference


Więcej informacji u / More information at:

Witold Simon, +48 - 695 852 751; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.