user_mobilelogo

Konferencje

II Międzynarodowa Konferencja NEST, Szczyrk, Polska, 8.09. – 10.09. 2004 r. 

Podejmowane tematy:

 • O duchowości (Seamus O’Connell),
 • Interwencja kryzysowa w przypadkach „gorącej” przemocy (Wojciech Szlagura),
 • Analiza egzystencjalna w terapii – wprowadzenie (Andrzej Winkler),
 • Terapia psychodynamiczna a doświadczenie traumy, zaniedbania i straty prokreacyjnej. Terapia grupowa (Szymon Rduch),
 • Prezentacja schematu szkolenia NEST (Seamus O’Connell),
 • Analiza przypadku (Wojciech Szlagura, Andrzej Winkler, Ágnes Kónya, Zoltán Kónya).

IV Międzynarodowa Konferencja NEST, Cluj Napoca, Rumunia, 31.08. – 03.09. 2006 r.

Podejmowane tematy:
•    Psychosomatyczne zaburzenia a terapia NEST (Diane Savoy),
•    Opieka duszpasterska a program NEST (Árpád Sógor, Petru Mihent),
•    Kiedy ciało mówi (Ágnes Kónya, Zoltán Kónya),
•    Praca ze sprawcami przemocy (Marta Eisikovits),
•    Terapia przez sztukę (Marea Loughrey),
•    Umiejętności  życiowe (Csilla Raduch),
•    Superwizja (Andrzej Winkler, Ágnes Kónya, Zoltán Kónya).

I Międzynarodowa Konferencja NEST, Szczyrk, Polska, 9.09. – 13.09. 2003 r. 

Podejmowane tematy: 

 •  Przedstawienie nowego stowarzyszenia NEST, jego statutu i zarządu (Seamus O’Connell),
 •  Zapoznanie z nowym podręcznikiem NEST,
 •  Współpraca z lekarzami i lokalnymi organizacjami (Diane Savoy),
 •  Maksymalizowanie efektywności terapii grupowej – refleksje (Witold Simon),
 •  Seksualności (Szymon Grzelak),
 •  Zmieniająca się rodzina (Ludmila Liberdova),
 •  Rozumienie procesu grupowego (Andrzej Winkler),
 •  Analiza przypadku (Ágnes Kónya, Zoltán Kónya, Andrzej Winkler, Teresa Adamczyk).
V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NEST, USTROŃ  5.09. – 9.09. 2007 R.
 
 Podejmowane tematy:
•    Obciążenia psychiczne związane z pracą z ofiarami traumy i sposoby radzenia sobie z nimi (Wojciech Szlagura),
•    Program NEST a terapia Gestalt (Piotr Domaradzki),
•    Przywiązanie, bezpieczeństwo i relacja małżeńska (Ágnes Kónya, Zoltán Kónya),
•    Filozoficzne aspekty programu NEST (Kateryna Gonchar),
•    Jak sobie radzić z wypaleniem (Wojciech Szlagura),
•    Superwizja (Andrzej Winkler, Piotr Domaradzki, Ágnes Kónya, Zoltán Kónya).

III Międzynarodowa Konferencja NEST, Zlate Hory, Czechy, 31.08. – 4.09. 2005 r. 

Podejmowane tematy:

 • Wykluczenie społeczne jako skutek traumy przeżytej w dzieciństwie (Ludmila Liberdowa),
 • Terapia poznawczo-behawioralna, CBT (Witold Simon),
 • Ocena głębokości wpływu traumy oraz identyfikacja osobistych zasobów (Wojciech Szlagura),
 • Specyficzne problemy dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w ujęciu psychodynamicznym (Teresa Adamczyk),
 • Analiza przypadku (Teresa Adamczyk, Witold Simon, Wojciech Szlagura).