user_mobilelogo
XI Międzynarodowa Konferencja NEST, Trzebinia, Polska,  05.- 07. 2013r.
 
Program konferencji:
CZWARTEK, 5 września / THURSDAY, 5 of September
8.15 śniadanie / breakfast
9.00 - 9.45 rejestracja / registration
9.45 - 10.45 Andrzej Winkler, Witold Simon
wprowadzenie i przedstawienie uczestników / welcome and introduction of participants
10.45 kawa, herbata + rejestracja /coffee break + registration
11.15 - 12.15 wykład / lecture
Ágnes Kónya, Zoltán Kónya
Romantyczna miłość w psychoterapii / Romantic love in psychotherapy
12.15 - 12.45 dyskusja / discussion
13.00 obiad / lunch
15.00 - 16.00 wykład / lecture
Andrzej Winkler
Wędrówki w krainie fantazmatów: czego uczę się od pacjentów o nich i o sobie /
Journey through the land of phantasm: what I learn from my patients about them and about myself
16.00 - 16.30 dyskusja / discussion
16.30 kawa, herbata / coffee break
17.00 - 18.30 superwizja / supervision
 Ágnes Kónya, Zoltán Kónya
Andrzej Winkler, Aleksandra Kulczyńska
Witold Simon, Andrzej Miziołek
 Kateryna Gonchar, Natasza Pan
19.00 kolacja / supper
20.00 film i dyskusja / movie and discussion
Lęk wysokości / Fear of falling (with English subtitles)
 
PIĄTEK, 6 września / FRIDAY, 6 of September
8.15 śniadanie / breakfast
9.15 otwarcie drugiego dnia / opening of the second day
9.30 - 10.30 wykład / lecture
Natasza Pan
Psychoza a trauma: psychoanalityczne podejście /
Psychosis and trauma: psychoanalytic perspective
10.30 - 11.00 dyskusja / discussion
11.00 kawa herbata / coffee break
11.30 - 13.00 warsztaty / workshops
 Kateryna Gonchar
Pierwsza grupa: radości i niepokoje / First group: joy and uneasiness
 Andrzej Miziołek
Trauma a techniki doświadczeniowe w psychoterapii poznawczo- behawioralnej /
Trauma and experiential techniques in cognitive-behavioral psychotherapy
 Dagmar Sližová
Praca z kręgami w terapii NEST: metody i doświadczenia /
Work with circles in the NEST therapy: methods and experience
 Árpád Sógor
Szacho-terapia: rozmowy o życiu z użyciem szachów /
Chess therapy: conversation about life with the help of chess
13.00 obiad / lunch
15.00 - 16.00 wykład / lecture
Wiesław Błaszczak
Rozwój po traumie / Posttraumatic growth
16.00 - 16.30 dyskusja / discussion
16.30 kawa, herbata / coffee break
17.00 - 18.30 warsztaty / workshops
 Kateryna Gonchar
Pierwsza grupa: radości i niepokoje / First group: joy and uneasiness
 Andrzej Miziołek
Trauma a techniki doświadczeniowe w psychoterapii poznawczo- behawioralnej /
Trauma and experiential techniques in cognitive-behavioral psychotherapy
 Dagmar Sližová
Praca z kręgami w terapii NEST: metody i doświadczenia /
Work with circles in the NEST therapy: methods and experience
 Árpád Sógor
Szacho-terapia: rozmowy o życiu z użyciem szachów /
Chess therapy: conversation about life with the help of chess
3
19.00 kolacja / supper
20.00 - 20.45 panel: Impresje z lektur / panel: Impressions from lectures
 Zoltán Kónya: Szukanie równowagi pomiędzy byciem ekspertem a byciem niepewnym /
Balancing expertise and uncertainty
 Natasza Pan: [temat będzie podany póżniej] / [topic yet to be provided]
 Witold Simon: Terror normalności / Terror or normality
20.45 - 21.15 dyskusja / discussion
 
SOBOTA, 7 września / SATURDAY, 7 of September
8.15 śniadanie / breakfast
9.15 otwarcie trzeciego dnia / opening of the third day
9.30 - 11.30 wykład i warsztat / lecture and workshop
Marek Gajowy
Terapia Ruchem i Tańcem (Dance Movement Therapy, DMT) a trauma /
Dance Movement Therapy (DMT) and trauma
11.30 kawa herbata / coffee break
12.00 - 13.30
Walne Zgromadzenie członków NEST - prezentacja nowego zarządu. podsumowanie konferencji -
wnioski na przyszłość / The NEST Members General Meeting - presentation of the new board.
Summary of the conference - conclusions for the future
13.30 obiad / lunch
14.30 - 18.30 wycieczka / trip
zamek Ogrodzieniec / Ogrodzieniec castle
19.00 kolacja / supper
19.30 - 22.00 świętowanie / celebration
22.00 koniec konferencji / closure of the conference
 
NIEDZIELA, 8 września / SUNDAY, 8 of September
Istnieje możliwość zarezerwowania noclegu z 7 września na 8 września (sobota/niedziela) oraz
śniadania i/lub obiadu w niedzielę, 8 września. (Szczegóły poniżej). W takim przypadku proszę
wyraźnie zaznaczyć to w formularzu zgłoszeniowym. / You may reserve an extra overnight stay (7 of
September - 8 of September; Saturday/Sunday) and Sunday (8 of September) breakfast and/or lunch.
(See details below). In such a case please clearly indicate it in the registration form.