user_mobilelogo

II Międzynarodowa Konferencja NEST, Szczyrk, Polska, 8.09. – 10.09. 2004 r. 

Podejmowane tematy:

  • O duchowości (Seamus O’Connell),
  • Interwencja kryzysowa w przypadkach „gorącej” przemocy (Wojciech Szlagura),
  • Analiza egzystencjalna w terapii – wprowadzenie (Andrzej Winkler),
  • Terapia psychodynamiczna a doświadczenie traumy, zaniedbania i straty prokreacyjnej. Terapia grupowa (Szymon Rduch),
  • Prezentacja schematu szkolenia NEST (Seamus O’Connell),
  • Analiza przypadku (Wojciech Szlagura, Andrzej Winkler, Ágnes Kónya, Zoltán Kónya).