user_mobilelogo

I Międzynarodowa Konferencja NEST, Szczyrk, Polska, 9.09. – 13.09. 2003 r. 

Podejmowane tematy: 

  •  Przedstawienie nowego stowarzyszenia NEST, jego statutu i zarządu (Seamus O’Connell),
  •  Zapoznanie z nowym podręcznikiem NEST,
  •  Współpraca z lekarzami i lokalnymi organizacjami (Diane Savoy),
  •  Maksymalizowanie efektywności terapii grupowej – refleksje (Witold Simon),
  •  Seksualności (Szymon Grzelak),
  •  Zmieniająca się rodzina (Ludmila Liberdova),
  •  Rozumienie procesu grupowego (Andrzej Winkler),
  •  Analiza przypadku (Ágnes Kónya, Zoltán Kónya, Andrzej Winkler, Teresa Adamczyk).