user_mobilelogo

III Międzynarodowa Konferencja NEST, Zlate Hory, Czechy, 31.08. – 4.09. 2005 r. 

Podejmowane tematy:

  • Wykluczenie społeczne jako skutek traumy przeżytej w dzieciństwie (Ludmila Liberdowa),
  • Terapia poznawczo-behawioralna, CBT (Witold Simon),
  • Ocena głębokości wpływu traumy oraz identyfikacja osobistych zasobów (Wojciech Szlagura),
  • Specyficzne problemy dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w ujęciu psychodynamicznym (Teresa Adamczyk),
  • Analiza przypadku (Teresa Adamczyk, Witold Simon, Wojciech Szlagura).