user_mobilelogo
VI Międzynarodowa Konferencja NEST, Hostyn, Czechy, 11.09. – 14.09. 2008 r.
 
Podejmowane tematy:
•    Rozpad współczesnej rodziny (Ludmila Liberdowa),
•    Obecność nieobecnego ojca – perspektywa systemowa (Ágnes Kónya, Zoltán Kónya, Peter Soger),
•    Praca z mężczyznami w przywracaniu ich tożsamości (Vojtech Kodet),
•    Terapeutki pracujące z mężczyznami (Ágnes Kónya),
•    Relacja ojciec i syn (Árpád Sógor),
•    Praca ze snami (Jan Kubanek),
•    Refleksje na temat problemów homoseksualnych i homoseksualizmu (Andrzej Winkler).