user_mobilelogo

Konferencje

Znana jest już data XVII Międzynarodowej Konferencji NEST w 2019 roku - odbędzie się ona w dniach: 26-28 wrzesień 2019 (czwartek-sobota). Już teraz warto sobie wpisać ten termin do kalendarza!

X Międzynarodowa Konferencja NEST, Lwów, Ukraina, 06.-09. 2012r.
 
Podejmowane tematy:
•    U kulturze Ukrainy – wprowadzenie (Kateryna Gonchar),
•    Refleksje nad historią NEST na Ukrainie (Lena Omelchenko),
•    NEST – spotkanie bohaterów. Jak ochraniać siebie i klienta w terapii (Ágnes Kónya, Zoltán Kónya),
•    Horror vacui doświadczenia borderline. Depersonalizacja w obliczu traumy (Witold Simon),
•    Program NEST w oczach psychoanalityka (Natasza Pan),
•    Psychoterapia przez taniec i ruch (Danuta Dybowska),
•    Pokolenie X (Zoltán Kónya),
•    Nałogowe leczenie duszy jako ucieczka od wolności (Andrzej Winkler),
•    Trauma kompleksowa (Witold Simon).
XIII Międzynarodowa Konferencja NEST, Velehrad, Czechy, 08.- 10.10.2015r.
 
XIII Mezinárodní konference NEST
XIII Międzynarodowa Konferencja NEST
XIII International NEST Conference
8. – 10. října 2015 / 8 - 10 października 2015 / 8 - 10 of October 2015
Velehrad-Stojanov, Czech Republic
 
Program konferencji:
ČTVRTEK, 8. října/ CZWARTEK, 8 października / THURSDAY, 8 of October
8.00 snídaně / śniadanie / breakfast
8.45 – 9.30 registrace/ rejestracja / registration
9.30 – 10.30 Dagmar Sližová, Witold Simon
•    Přivítání a představení účastníků
•    Wprowadzenie i przedstawienie uczestników
•    Welcome and introduction of participants
10.30 káva,čaj + registrácia / kawa, herbata + rejestracja /coffee break + registration
11.00 – 12.00 přednáška / wykład / lecture
Pavel Moravec
•    Terapie jako proces v souvislosti s celoživotním vývojem jedince a vývojem jeho víry.
•    Psychoterapia jako proces powiązany z fazami życia i rozwojem wiary.
•    Psychotherapy as a process interrelated with the spans of life and development of faith.
12.00 – 12.30 diskuse / dyskusja / discussion
12.30 oběd + registrácia / obiad + rejestracja / lunch + registration
14.30 – 15.30 přednáška / wykład / lecture
Elżbieta Kaczmar
•    Naděje u lidí se zkušeností traumatu z války.
•    Nadzieja u osób z doświadczeniem traumy wojennej.
•    Hope and people experienced by trauma of war.
15.30 – 16.00 diskuse / dyskusja / discussion
16.00 káva, čaj / kawa, herbata /coffee break
16.30 – 17.20 panel / panel / panel
Elżbieta Kaczmar, Józef Leśniak, Elena Omelchenko, Witold Simon.
•    Trauma války a trauma mezigenerační.
•    Trauma wojenna a trauma transgeneracyjna.
•    Trauma of war and transgenerational trauma.
17.20 – 18.00 diskusia / dyskusja / discussion
18.00 večeře / kolacja / supper
18.45 – 20.15 supervízia / superwizja / supervision
•    Wiesław Błaszczak, Kateryna Gonchar
•    Aleksandra Kulczyńska, Witold Simon
•    Józef Leśniak, Natasza Pan
•    Andrzej Miziołek, Dagmar Sližová
•    Agata Rusak, Andrzej Winkler
20.30 film a diskuse / film i dyskusja / movie and discussion
•    “Kolja” (český film s anglickými titulky, 105 min) - Hlavní hrdina filmu - starý mládenec Louka (Zdeněk Svěrák) se pro peníze fingovaně ožení s Ruskou. Situace se zamotá, když mu na krku po její emigraci do Západního Německa zůstane její malý syn Kolja (Andrej Chalimon). Chlapec neumí česky a zpočátku mezi nimi panuje vzájemná nedůvěra. Později se muž s chlapcem spřátelí, i když má kvůli němu potíže s úřady.
•    “ Kola” (czeski film z angielskimi napisami, 105 min) - Louka (Zdeněk Svěrák) potrzebując pieniędzy bierze fikcyjny ślub z Rosjanką, która wkrótce wyjeżdża do Niemiec zostawiając Loukowi swego małego syna Kolę (Andrej Chalimon). Chłopiec nie mówi po czesku. Film jest opowieścią o przemianie ich obu, od wzajemnej nieufności do bliskości.
•    “Kolya” (Czech movie  with English subtitles, 105 min) - Louka (Zdenek Svěrák) needs money thus fictitiously marries Russian woman. Once she emigrates to Germany Louka is stuck with her little son Kolya (Andrej Chalimon) who does not speak Czech. This move is a story of a journey from mutual distrust to closeness.

PÁTEK, 9. října / PIĄTEK, 9 października / FRIDAY, 9 of October
8.00 snídaně / śniadanie / breakfast
8.45 zahájení druhého dne / otwarcie drugiego dnia / opening of the second day
9.00 – 10.00 přednáška / wykład / lecture
Wiesław Błaszczak:
•    Svědomí a superego - dvě strany téže reality.
•    Sumienie i superego - dwie strony jednej rzeczywistości
•    Conscience and superego – two sides of one reality
10.00 – 10.30 diskuse / dyskusja / discussion
10.30 káva, čaj / kawa herbata / coffee break
11.00 – 12.00 přednáška / wykład / lecture
Aleksandra Kulczyńska:
•    Tělo a trauma.
•    Ciało i trauma.
•    Body and trauma.
12.00 – 12.30 diskuse / dyskusja / discussion
12.30 oběd / obiad / lunch
14.00 – 15.00 přednáška / wykład / lecture
Paweł Sala:
•    Autoagresivní mechanismy u pacientů s poruchami příjmu potravy – systémový pohled.
•    Mechanizmy autoagresji u osób z zaburzeniami odżywiania się w perspektywie systemowej.
•    Autoaggressive mechanisms and individuals with eating disorders - systemic perspective.
15.00 – 15.30 diskuse / dyskusja / discussion
15.30 káva, čaj / kawa, herbata /coffee break
16.00 – 16.50 panel / panel / panel
Aleksandra Kulczyńska, Paweł Sala, Judit Szigeti-Ferenczy, Agata Rusak.
•    Tělo a trauma.
•    Ciało i trauma.
•    Body and trauma.
16.50 – 17.30 diskusia / dyskusja / discussion
17.30 káva, čaj / kawa herbata / coffee break
18.00 – 19.30 workshopy / warsztaty / workshops
•    Marek Filipiak:
- Moja skúsenosť a pohľad na psychosomatický aspekt v somatickej medicine.
    - Moje doświadczenia i przekonania nt. psychosomatycznych aspektów
                w chorobach somatycznych.
- My experience and opinion on psychosomatic aspects in somatic disorders.
•    Kateryna Gonchar:
-    Mnohoznačná konceptualizace (popis) světa pacienta v procesu terapie
-    Wielowersyjność opisów świata pacjenta w procesie terapii.
-    Multiversion conceptualizations of the patient world during therapy process.
•    Aleksandra Kulczyńska:
- Tělo a trauma.
- Ciało i trauma.
- Body and trauma.
•    Ludmila Lázničková:
-  Tělo po traumatu aborce: jak může terapeut zabránit opakování zrani.
- Ciało a trauma aborcji: jak terapeuta może zapobiegać kolejnym poronieniom.
-  Body and trauma of abortion: how can a therapist prevent subsequent miscarriages.
19.30 – 22.30 slavnostní večer / świętowanie / celebration
      -     Degustace moravských vín a moravské písně + program jednotlivých zemí
-    Próbowanie wina morawskiego i morawska muzyka + prezentacje z poszczególnych krajów.
-    Moravian vine tasting and Moravian music + presentations of individual countries.

SOBOTA, 10. října / SOBOTA, 10 października / SATURDAY, 10 of October
8.00 snídaně / śniadanie / breakfast
8.45 zahájení třetího dne / otwarcie trzeciego dnia / opening of the third day
9.00 – 10.00 přednáška / wykład / lecture
Natasza Pan:
•    Přenos v terapeutickém vztahu
•    Przeniesienie w relacji terapeutycznej.
•    Transference in therapeutic relationship.
10.00 – 10.30 diskuse / dyskusja / discussion
10.30 káva, čaj / kawa herbata / coffee break
11.00 – 12.30 workshopy / warsztaty / workshops
•    Marek Filipiak:
- Moja skúsenosť a pohľad na psychosomatický aspekt v somatickej medicine.
- Moje doświadczenia i przekonania nt. psychosomatycznych aspektów w chorobach somatycznych.
- My experience and opinion on psychosomatic aspects in somatic disorders.
•    Marek Forgáč:
-  Existuje vzťah medzi láskou a nenávisťou k Bohu a láskou a nenávisťou k iným.
- Związek między miłością i nienawiścią do Boga a miłością i nienawiścią innych.
- Love and hate to God and others - is there a relationship.
•    Ludmila Lázničková:
-   Tělo po traumatu aborce: jak může terapeut zabránit opakování zranění.
- Ciało a trauma aborcji: jak terapeuta może zapobiegać kolejnym poronieniom.
- Body and trauma of abortion: how can a therapist prevent subsequent miscarriages.
•    Judit Szigeti-Ferenczy:
- EMDR (Desenzibilizace pomocí pohybu očí) pro léčbu traumatu
- MDR (Odwrażliwianie z wykorzystaniem ruchu gałek ocznych) w terapii traumy.
- EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) in trauma therapy.
12.30 oběd / obiad / lunch
13.30 – 15.00 workshopy / warsztaty / workshops
•    Marek Forgáč:
-  Existuje vzťah medzi láskou a nenávisťou k Bohu a láskou a nenávisťou k iným
- Związek między miłością i nienawiścią do Boga a miłością i nienawiścią innych.
- Love and hate to God and others - is there a relationship.
•    Kateryna Gonchar:
-    Mnohoznačná konceptualizace (popis) světa pacienta v procesu terapie
-    Wielowersyjność opisów świata pacjenta w procesie terapii.
-    Multiversion conceptualizations of the patient world during therapy process.
•    Aleksandra Kulczyńska:
- Tělo a trauma
- Ciało i trauma.
- Body and trauma.
•    Judit Szigeti-Ferenczy:
- EMDR (Desenzibilizace pomocí pohybu očí) pro léčbu traumatu
- EMDR (Odwrażliwianie z wykorzystaniem ruchu gałek ocznych) w terapii traumy.
- EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) in trauma therapy.
15.15 –18.15 výlet do Buchlovic/ wycieczka do Buchlovic / trip to Buchlovice
18.30 večeře / kolacja / supper
19.30 – 21.30
•    Valné shromáždění členů NESTu: hodnocení konference – závěry pro budoucnost
•    Walne Zgromadzenie członków NEST: podsumowanie konferencji - wnioski na przyszłość
•    The NEST Members General Meeting: Summary of the conference - conclusions for the future
21.30 závěr konference / koniec konferencji / closure of the conference

Więcej informacji u / More information at:
Witold Simon, +48 - 695 852 751; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

XIV Międzynarodowa Konferencja NEST, Zakopane, Polska 29.09.- 01.10. 2016r.

XIV Mezinárodní konference NEST XIV International NEST Conference 29 września - 1 października 2016 29. září  – 1. října 2016 / 29 of September – 1 of October 2016 Zakopane, Polska

Program konferencji:

CZWARTEK, 29 września / ČTVRTEK, 29. září  / THURSDAY, 29 of September 8.00  śniadanie / snídaně / breakfast 8.45 – 9.30 rejestracja / registrace / registration 9.30 – 10.10 Aleksandra Kulczyńska, Witold Simon  Powitanie i przedstawienie uczestników  Přivítání a představení účastníků  Welcome and presentation of participants

10.10 – 10.30  O Zakopanym (jego historii i kulturze) oraz o Tatrach (przyrodzie ożywionej i nieożywionej), opowie góralka z Zakopanego.  O Zakopaném (jeho historii a kultuře) a také o Tatrách (živé a neživé přírodě) nám povypráví "horalka" ze Zakopaného  A highland woman will talk about Zakopane (its history and culture) and Tatra mountains (its flora and fauna and inanimate nature). 10.30   kawa, herbata + rejestracja / káva, čaj + registrace /coffee break + registration 11.00 – 12.00 panel / panel / panel Slávomira Filipiakova, Witold Simon, Judit Szigeti-Ferenczy, Andrzej Winkler  Spotkanie Innego – nieustające wyzwanie dla mojego stawania się.  Setkání s druhým - neustálá výzva stávat se sám sebou.  Encountering the Other – ongoing challenge for becoming myself. 12.00 – 12.30 dyskusja / diskuse  / discussion 12.30  obiad + rejestracja / oběd + registrace / lunch + registration 14.30 – 15.30 wykład / přednáška  / lecture Katarzyna Przestrzelska  Praca z uchodźcami w Austrii.  Práce s uprchlíky v Rakousku.  Working with the refugees in Austria. 15.30 – 16.00 dyskusja / diskuse /discussion 16.00   kawa, herbata / káva, čaj /coffee break

2

16.30 – 18.30 superwizja / supervize  / supervision  Agnieszka Dietrich, Andrzej Miziołek  Piotr Domaradzki, Dagmar Sližová  Marek Gajowy, Witold Simon  Kateryna Gonchar, Józef Leśniak  Aleksandra Kulczyńska, Urszula Neumann  Agata Rusak, Andrzej Winkler 18.30 kolacja / večeře  / supper 20.00 film i dyskusja / film a diskuse  / movie and discussion  „Carte blanche” (Polski film z angielskimi napisami, 1h 46 min). Nauczyciel historii Kacper dowiaduje się, że traci wzrok. By zachować pracę i doprowadzić swoją klasę do matury, postanawia ukryć problemy przed otoczeniem.  „Carte blanche” (Polský film s anglickými titulky, 1h 46 min). Učitel dějepisu Kasper se dozví, že ztrácí zrak. Aby si udržel místo a dovedl svoji třídu k maturitě, rozhodne se skrývat své problémy před ostatními.  „Carte blanche” (Polish movie with English subtitles, 1h 46 min). Kacper, a middle-aged highschool history teacher, begins to lose his eyesight. The medical diagnosis leaves no hope. Initially heartbroken, he attempts to hide his health problems from the outside world.

PIĄTEK, 30 września / PÁTEK, 30. září  / FRIDAY, 30 of September 8.00  śniadanie / snídaně  / breakfast 8.45 otwarcie drugiego dnia / zahájení druhého dne  / opening of the second day 9.00 – 10.00 wykład / přednáška  / lecture Piotr Domaradzki  Zaniedbanie jako trauma, pierwotna przyczyna zaburzeń lękowych ujawnionych po wypadku drogowym.  Zanedbávání jako trauma, prvotní příčina úzkostných poruch odhalených po dopravní nehodě.  Neglect as trauma, primal cause of anxiety disorders developed after a road accident. 10.00 – 10.30 dyskusja / diskuse /discussion 10.30  kawa, herbata / káva, čaj /coffee break 11.00 – 12.00 wykład / přednáška  / lecture Kateryna Gonchar, Wiesław Błaszczak  Przywiązanie w relacjach terapeutycznych, granice więzi terapeutycznej.  Upevnění v psychoterapeutickém vztahu, hranice terapeutického vztahu.  Attachment in the psychotherapeutic relationship, limits of the therapeutic bond. 12.00 – 12.30 dyskusja / diskuse /discussion 12.30  obiad / oběd / lunch

3

14.30 – 15.30 wykład / přednáška  / lecture Katarzyna Przyłuska-Urbanowicz  Doświadczenie uwiedzenia i uwodzenia w psychoterapii. Na marginesach książki „Pupilla. Metamorfozy drapieżnej dziewczynki w wyobraźni symbolicznej XX wieku”.  Zkušenost se situacemi: svádět a být sveden. Na základě knížky "Pupilla". Proměny dravé dívky v symbolických obrazech 20.století.  The experience of seducing and being seduced in a psychotherapy. On the margins of the book „Pupilla. The Metamorphoses of the Predatory Girl Motive in the 20th Century Symbolic Imagination.” 15.30 – 16.00 dyskusja / diskuse / discussion 16.00  kawa, herbata / káva, čaj /coffee break 16.30 – 17.30 wykład / přednáška  / lecture Aleksandra Kulczyńska, Wojciech Żak  Otwarty Dialog w sytuacji kryzysu psychicznego.  Otevřený Dialog v situaci psychické krize.  Open Dialogue in the situation of mental crisis. 17.30 – 18.00 dyskusja / diskuse /discussion 18.00 kawa, herbata / káva, čaj /coffee break 18.30 – 20.00 warsztaty / workshopy / workshops  Robert Hájek  Informowanie o tragicznych wydarzeniach: jak to wygląda w Czeskiej Armii – o czym poleca się mówić a o czym nie.  Oznamování tragické události v podmínkách Armády České republiky aneb co je/není doporučeno říci.  Announcement of the tragic events: as it is in the Czech Army - what is and what is not recommend to say.  Elżbieta Kaczmar  Sztuka afirmacji  Umění afirmace.  The art of affirmation.  Slávomira Karkošková  Przemoc seksualna wobec dzieci: co upośledza a co wspiera proces zdrowienia.  Sexuální zneužívání v dětství: co brzdí a co stimuluje proces zotavení.  Childhood sexual abuse: what hinders and what stimulates the process of recovery.  Józef Leśniak  Metody i narzędzia wykorzystywane w Dialogu Motywującym.  Metody a nástroje používané v Motivačním Dialogu.  Methods and tools applied in Motivational Dialogue.  Elżbieta Łozińska, Wiesława Stefan  Wykorzystanie psychodramy w budowaniu wzorców dobrej komunikacji w rodzinie.  Využití psychodramatu při budování vzorců správné komunikace v rodině.  Using psychodrama to improve communication skills in a family.

4

 Andrzej Miziołek  Praca z mechanizmami obronnymi w psychoterapii indywidualnej i grupowej. Analiza przypadków.  Práce s obrannými mechanismy v individuální a skupinové psychoterapii. Analýza případů.  Working with defense mechanisms in individual and group psychotherapy. Case studies. 20.15 – 23.00 świętowanie / slavnostní večer / celebration

SOBOTA, 1 października / SOBOTA, 1. října / SATURDAY, 1 of October 8.00 śniadanie / snídaně  / breakfast

8.45 otwarcie trzeciego dnia / zahájení třetího dne  / opening of the third day

9.00 – 10.00 wykład / přednáška  / lecture Tomasz Kudelski  Narcyzm terapeuty.  Narcismus terapeuta.  Narcissism of a therapist. 10.00 – 10.30 dyskusja / diskuse /discussion 10.30 kawa, herbata / káva, čaj /coffee break

11.00 – 12.30 warsztaty / workshopy / workshops  Elżbieta Kaczmar  Sztuka afirmacji  Umění afirmace.  The art of affirmation.  Slávomira Karkošková  Przemoc seksualna wobec dzieci: co upośledza a co wspiera proces zdrowienia.  Sexuální zneužívání v dětství: co brzdí a co stimuluje proces zotavení.  Childhood sexual abuse: what hinders and what stimulates the process of recovery.  Aleksandra Kulczyńska, Wojciech Żak  Zastosowanie Otwartego Dialogu w superwizji.  Využití Otevřeného Dialogu v supervizi.  Open Dialogue in supervision.  Elżbieta Łozińska, Wiesława Stefan  Wykorzystanie psychodramy w budowaniu wzorców dobrej komunikacji w rodzinie.  Využití psychodramatu při budování vzorců správné komunikace v rodině.  Using psychodrama to improve communication skills in a family. 12.30 obiad / oběd / lunch 13.15 – 17.15 wycieczka w Tatry / Výlet do Tater / hike into the Tatra Mountains

5

17.45 – 19.15 warsztaty / workshopy / workshops  Robert Hájek  Informowanie o tragicznych wydarzeniach: jak to wygląda w Czeskiej Armii – o czym poleca się mówić a o czym nie.  Oznamování tragické události v podmínkách Armády České republiky aneb co je/není doporučeno říci.  Announcement of the tragic event: as it is in the Czech Army - what is and what is not recommend to say.  Aleksandra Kulczyńska, Wojciech Żak  Zastosowanie Otwartego Dialogu w superwizji.  Využití Otevřeného Dialogu v supervizi.  Open Dialogue in supervision.  Józef Leśniak  Metody i narzędzia wykorzystywane w Dialogu Motywującym.  Metody a nástroje používané v Motivačním Dialogu.  Methods and tools applied in Motivational Dialogue.  Andrzej Miziołek  Praca z mechanizmami obronnymi w psychoterapii indywidualnej i grupowej.  Analiza przypadków.  Práce s obrannými mechanismy v individuální a skupinové psychoterapii. Analýza případů.  Working with defense mechanisms in individual and group psychotherapy. Case studies. 19.30  kolacja / večeře  / supper 20.15 – 22.00  Walne Zgromadzenie członków NEST: podsumowanie konferencji - wnioski na przyszłość  Valné shromáždění členů NESTu: hodnocení konference – závěry pro budoucnost  The NEST Members General Meeting: Summary of the conference - conclusions for the future 22.00 koniec konferencji / závěr konference / closure of the conference UWAGI / DODATKY / DETAILS 1. Kiedy / Kdy / When 29 września – 1 października 2016 (czwartek - sobota) 29. září  – 1. října 2016 (čtvrtek - sobota) 29 of September – 1 of October 2016 (Thursday - Saturday) 2. Gdzie / Kde  / Where Ośrodek API ul. Pardałówka 9 34-500 Zakopane, Polska tel: +48 606-280-808 tel./fax: 18 20 122 66 http://zakopane-api.pl/

6

3. Opłaty/ Poplatky / Fee opłata konferencja / konferenční poplatek / conference fee  opłacone przed / při přihlášení do / paid before      31.07.2016 - 150 zł (35 euro)  opłacone po     / při přihlášení po / paid after          01.08.2016 - 170 zł (40 euro)  śniadanie / snídaně / breakfast - 10 zł  obiad / oběd / lunch - 15 zł  kolacja / večeře / supper - 10 zł  nocleg / ubytování / accommodation - 50 zł  Całość opłat – za noclegi i wyżywienie, jak i opłatę konferencyjną - wnosimy na miejscu.  Všechny platby se platí až na místě (včetně konferenčního poplatku).  All fees – including meals, accommodation, and conference fee – one may pay on site only.

 Płatność jest możliwa tylko w gotówce.  Platit je možné pouze hotově.  You may pay only in cash.  Każdy uczestnik konferencji rozlicza się (za noclegi i wyżywienie) bezpośrednio z Ośrodkiem API na miejscu. Ceny za wyżywienie i noclegi są podane w złotówkach. Możliwa jest również opłata w euro, według kursu dnia.  Platby za stravu a nocleh jsou hrazeny na místě přímo Centru API a platí se ve zlotých. Platba je případně možná i v eurech dle aktuálně platného kurzu pro den platby.  Each conference participant settles (food, accommodation) on site directly with the API Center. Fees are to be paid in Polish currency (zl). One may also pay in euro according to exchange rate at the payment day.  Ośrodek API oferuje głównie pokoje dwu- i trzyosobowe. Istnieje ograniczona ilość pokojów pojedynczych. W uwagach (w ankiecie zgłoszeniowej) proszę zaznaczyć jaki pokój chcesz i z kim ewentualnie chcesz go dzielić.  Centrum API nabízí dvou- a třílůžkové pokoje. Jednolůžkových pokojů je omezený počet! V poznámkách (v přihlašovacím formuláři) prosím uvěďte, jaký pokoj chcete a s kým eventuelně ho chcete sdílet.  API Center offers mainly two- and three-person rooms. There is a limited number of singleperson rooms. Please make a note in the suggestions section (see the registration link) regarding a room of your preference. You may indicate a person with whom you would like to share it.  Opłaty konferencyjne są pobierane przez organizatorów konferencji. Można płacić w złotówkach lub w euro.  Konferenční poplatek budou vybírat organizátoři konference - může být ve zlotých i v eurech.  Conference fee is charged by the conference organizers. One may pay in Polish zloty or euro.  Wysokość opłaty konferencyjnej jest taka sama, niezależnie od tego czy ktoś przyjeżdża na całość konferencji, czy tylko np. na pół dnia.  Výše konferenčního poplatku je stejná nezávisle od toho, zda se účastníte celé konference anebo např. jen na půl dne.  Conference fee is the same regardless one attends the whole conference or e.g. half of the day.

7

 Studenci, osoby bezrobotne oraz emeryci płacą 50% opłaty konferencyjnej.  Studenti, nezaměstnaní a důchodci platí 50% konferenčního poplatku.  Students, unemployed individuals, and senior citizens pay 50% of conference fee.  Tak jak w poprzednich latach, tak i tym razem konferencję robimy własnymi siłami, co oznacza, między innymi, że nikt na konferencji nie zarabia. Opłata konferencyjna będzie: (a) pokrywać koszty niezbędnych materiałów (xero, identyfikatory. CD); (b) przeznaczona na dofinansowanie uczestników z poza Unii Europejskiej; (c) na pokrycie kosztów utrzymania podczas konferencji, tych osób, które będą prowadzić warsztaty, wykłady, panele i superwizję, chcemy bowiem uhonorować ich pracę.  Tak jako v předchozích letech konferenci připravujeme z vlastních zdrojů, což znamená, že nikdo nemá z konference zisk. Konferenční poplatek bude: (a) pokrývat nevyhnutelné materiální náklady na konferenci ( xerox, jmenovky, CD)., (b) určen na finanční podporu účastníků zemí, které nejsou členy EU., (c) určen na podporu práce těch osob, které budou prednášet, vést workshopy, panelovou diskusi a supervizi. Máme v plánu pokrýt jejich náklady na ubytovaní.  As in the previous years, this conference is a self-made endeavor, which means - among other things - that nobody is making any profit on it. Conference fee will: (a) cover essential conference materials (xero, badges, CD); (b) will help to subsidize participants from outside of the European Union; (c) allow to honor the work of those participants who will conduct lectures, workshops, panels or supervision. We plan on covering their costs of accommodation. 4. Rachunek / Příjmový doklad / Invoice  Możliwe jest wystawienie rachunku (poświadczenia) przez Ośrodek za posiłki i noclegi.  Centrum může vystavit příjmový doklad za stravu a ubytovaní.  The Center may issue receipt for meals and accommodation. 5. Zgłoszenia / Přihlášení /  Registration  Formularz zgłoszeniowy patrz link: http://goo.gl/forms/nshAamwHgi  Přihlašovací formulář viz: http://goo.gl/forms/nshAamwHgi  Registration form see link: http://goo.gl/forms/nshAamwHgi  Prosimy o zgłoszenie się na konferencję w miarę możliwości do końca lipca . Pomoże to w logistyce przedsięwzięcia.  Prosíme vás, abyste se, pokud možno, přihlásili do konce července. Pomůže nám to v logistike přípravy.  If possible please register by the end of July. It will help with logistics.

 W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji prosimy o niezwłoczną informację.  V případě, že se konference nezúčastníte, žádáme vás, abyste nás o tom bezodkladně informovali.  In the case you cancel your reservation, please notify us without delay.

8

6. Zaproszenia / Pozvání / Invitation  Chociaż konferencja ma charakter wewnętrzny, to można na nią zaprosić także osoby, które - choć nie brały udziału w szkoleniu - to są poważnie zainteresowane tematami.  Přestože je konference určena primárně pro terapeuty NESTu, je možné pozvat také osoby (odborníky), které se sice nezúčastnili školení, ale mají vážný zájem o tuto problematiku.  Although this conference is internal in nature, individuals who did not participate in the training, but are seriously interested in the issues are also welcome. 7. Nagrywanie wykładów / Nahrávání přednášek  / Lectures recording  Każdy uczestnik dostanie płytkę CD z nagranymi wykładami.  Každý účastník dostane CD s nahranými přednáškami.  Participants will receive CD with recorded lectures. 8. Superwizja / Supervize / Supervision  Planujemy sześć grup superwizyjnych. W każdej grupie będzie dwóch superwizorów. Wydaje nam się, że oglądania losów klienta z różnych perspektyw może być cennym doświadczeniem. Przyglądanie się wielokontekstowym elementom procesu psychoterapeutycznego bez oczekiwania, że znaleźć trzeba to jedyne i najskuteczniejsze rozwiązanie może być ubogacające. Superwizanci mogą, ale nie muszą, wnosić tematy z grup pracujących według modelu NEST. Prosimy by osoby, które chcą poddać swą pracę superwizji nieco się do superwizji przygotowały, tak by uniknąć prezentacji materiału ad hoc.  Plánujeme šest supervizních skupin, v každé skupině budou dva supervizoři. Myslíme si, že pohled na klienta a roli terapeuta z různych perspektiv může být hodnotnou zkušeností. Také analýza z různych kontextů psychoterapeutických procesů, bez očekávaní jednoho nejefektivnějšího řešení, může být inspirativní a obohacující. Supervidovaní mohou používat materiály i mimo program NEST. Je třeba aby ti, kteří chtějí být supervidovaní, byli připraveni předem, abychom se vyhnuli tomu, že budou terapeutické materiály podávané ad hoc.  We plan six supervision groups, with two supervisors per each group. We believe supervision could be a valuable experience to reflect upon the client and the role of the therapist from a number of different perspectives. Also, analyzing the multicontextuality of psychotherapy process without expecting the ultimate or the most efficient solution could be inspirational. Supervisee may present material from or outside the NEST program. In each case, please come prepared to avoid ad hoc presentation of the therapy material. 9. Piątkowe świętowanie / Páteční oslava   / Friday celebration  Wieczór przeznaczony na świętowanie spędzimy na wspólnej zabawie, śpiewaniu i pogawędkach  tym razem wokół ogniska. Będzie nam przygrywać góralska kapela. Nie zabraknie możliwości pieczenia kiełbasy w ognisku. Podtrzymujemy też sympatyczny zwyczaj przywożenia ze sobą regionalnych potraw na wspólny stół. Uczestnicy z każdego kraju mogą też przygotować na ten wieczór jakiś krótki program artystyczny.  Večer určený k oslavě strávíme společnou zábavou, zpěvem a rozhovory u ohně. Bude nám k tomu hrát "Goralská" kapela. Nebude chybět ani možnost opékání klobásek na ohni. Podporujeme také sympatický zvyk přispět na společný stůl něčím dobrým z Vaší země (dovezte nějakou dobrotku :-)).  Our evening celebration will be full of games, singing and small talks, this time around the bonfire. A highland band will play for us. There will be an option to roast sausages. Please feel free to bring any spécialité de la maison from your country or region. Participants from each country may prepare a short artistic program. 0. Wycieczka / Výlet  / Trip  Zapraszamy na pieszą wędrówkę do Doliny Kościeliskiej, jednej z najpiękniejszych w Tatrach. Przez dolną jej część przepływa Potok Kościeliski, a górną tworzą krystaliczne skały o fantazyjnych kształtach i nazwach oraz liczne jaskinie (np. Jaskinia Mroźna, Mylna czy Smocza Jama). Jedną z atrakcji Doliny Kościeliskiej jest Wąwóz Kraków, uważany jest za najpiękniejszy wąwóz Tatr Zachodnich. Dolina Kościeliska była natchnieniem dla wielu poetów i pisarzy, w tym dla Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Adama Asnyka czy Stefana Żeromskiego. Do Doliny Kościeliskiej (początek szlaku: miejscowość Kiry) można dojechać busem lub własnym samochodem. Wejście do Tatrzańskiego Parku Narodowego jest płatne. Jednodniowy bilet normalny kosztuje 4 zł, natomiast ulgowy 2 zł (uczniowie, studenci, emeryci i osoby niepełnosprawne). Przewidujemy czas wędrówki  w obie strony na ok. 4 godziny. Prosimy o zabranie wygodnego, sportowego obuwia.  Zveme Vás na pěší výlet do Doliny Kościeliskiej, jedné z nejhezčích dolin v Tatrách. Přes spodní část teče potok Kościeliski a horní tvoří krystalické skály fantastických tvarů a jmen, a jeskyně (Mroźna, Mylna, nebo Dračí doupě). Jednou z atrakcí výletu touto dolinou je Krakowská rokle, považována za nejkrásnější roklinu Západních Tater. Dolina Kościeliska byla inspirací pro mnoho básníků a spisovatelů, např. pro Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Adama Asnyka nebo Stefana Żeromskiego. Do Kościeliskiej doliny (začátek stezky: Kira Město) se lze dostat za použití busů nebo            vlastním  autem. Vstup do Národního parku je placený. Celodenní vstupné je za plnou cenu             4 zl., slevněné vstupné (děti, studenti, důchodci, OZP) za 2 zl. Cestu tam i zpět odhadujeme asi            na 4h. Doporučujeme si vzít vhodnou sportovní obuv.  You are welcome to hike through Kościeliska Valley, one of the most beautiful valleys in the Tatra Mountains. Kościeliski Stream runs through its lower part, while the upper section is formed by crystal rocks of fanciful shapes and names as well as plenty of caves (e.g. Mroźna Cave, Mylna Cave, or Dragon's Den). Kraków Canyon, section of Kościeliska Valley, is regarded as one of its most spectacular sights. Kościeliska Valley inspired poets and writers, such as: Kazimierz Przerwa-Tetmajera, Adam Asnyk or Stefan Żeromski. We may reach Kościeliska Valley (start of the hike: at Kiry settlement) by bus or private cars. Entrance fee to Tatra National Park is 4 zł (2 zł discount for students, senior and disabled citizens). We expect our hike to last 4 hours. Please wear comfortable sport shoes. 11. Sobotni wieczór i niedzielę / Sobotní večer a neděle  / Saturday night and Sunday  Osoby, które zostaną do niedzieli mogą spędzić sobotni wieczór razem, w nieformalny sposób świętując przetrwanie konferencji . W niedzielę można zwiedzić Zakopane lub wybrać się na wycieczkę w Tatry.  Ti, kteří zůstanou do neděle, můžou spolu strávit neformální sobotní večer a oslavit, že přežili konferenci . V neděli můžete navšívit a prohlédnout si Zakopané nebo se vydat na výlet do Tater.  Those who stay till Sunday may spend informal Saturday evening enjoying surviving the conference . On Sunday one may stroll about Zakopane or hike Tatra Mountains

XII Międzynarodowa Konferencja NEST, Preszow, Słowacja, 18.-20. 09, 2014r.
 
Program konferencji:
XII Medzinárodná konferencia NEST
XII Międzynarodowa Konferencja NEST
XII International NEST Conference
18 – 20 september 2014 / 18 - 20 września 2014 / 18 - 20 of September 2014
Prešov, Slovakia
 
ŠTVRTOK, 18 september / CZWARTEK, 18 września / THURSDAY, 18 of September
8.00 raňajky / śniadanie / breakfast
8.45 – 9.30 registrácia / rejestracja / registration
9.30 – 10.30 Slavomira Filipiakova, Witold Simon
* Privítanie a predstavenie účastníkov
* Wprowadzenie i przedstawienie uczestników
* Welcome and introduction of participants
10.30 káva,čaj + registrácia / kawa, herbata + rejestracja /coffee break + registration
11.00 – 12.00 prednáška / wykład / lecture
Kateryna Gonchar:
* NEST v svetle postmodernizmu
* NEST w świetle postmodernizmu
* NEST in the light of postmodernism
12.00 – 12.30 diskusia / dyskusja / discussion
12.30 obed / obiad / lunch
14.00 – 14.50 panel / panel / panel
Piotr Domaradzki, Zoltán Kónya, Natasza Pan, Witold Simon, Andrzej Winkler.
* Terapeutický vzťah z viacerých psychoterapeutických perspektív (Gestalt, systémová terapia, psychoanalýza, integratívny prístup, existenciálna terapia) – a jej význam v programe NEST.
* Relacja terapeutyczna w różnych ujęciach psychoterapeutycznych (Gestalt, terapia systemowa, psychoanaliza, podejście integratywne, terapia egzystencjalna) – a jej znaczenie w procesie terapii NEST.
* Therapeutic relationship from various psychotherapeutic perspectives (Gestalt, systemic therapy, psychoanalysis, integrative approach, existential therapy) – and its meaning in the NEST program.
14.50 – 15.30 diskusia / dyskusja / discussion
15.30 káva, čaj / kawa, herbata /coffee break
16.00 – 17.00 prednáška / wykład / lecture
Agata Rusak:
* Listy zmierenia
* Listy pojednania
* Letters of reconciliation
17.00 – 17.30 diskusia / dyskusja / discussion
17.30 olovrant / przekąska / the afternoon snack
18.00 – 19.30 supervízia / superwizja / supervision
* Piotr Domaradzki, Andrzej Winkler.
* Kateryna Gonchar, Natasza Pan
* Ágnes Kónya, Zoltán Kónya.
* Aleksandra Kulczyńska, Andrzej Miziołek.
* Witold Simon, Dagmar Sližová.
19.30 večera / kolacja / supper
20.30 film a diskusia / film i dyskusja / movie and discussion
* “Všetky moje deti ” (slovenský film s anglickými titulkami, 90 min) – dokument o Rómoch žijúcich v osadách blízko Vysokých Tatier a tiež o kňazovi Marošovi Kuffovi, ktorý v blízkosti spravuje centrum pre bezdomovcov, alkoholikov a prostitútky. Je možné, že Maroš Kuffa sa zúčastní diskusie.  
* “Wszystkie mojej dzieci” (słowacki film z angielskimi napisami, 90 min) – dokument o Romach mieszkających w slamsach w Tatrach Wysokich oraz o Maroszu Kuffie, księdzu, który w tej okolicy prowadzi centrum dla bezdomnych, alkoholików i prostytutek. Być może Maroš Kuffa weźmie udział w naszej dyskusji.
* “All my children” (Slovak film with English subtitles, 90 min) – documentary about Gypsies living in their slums near the High Tatras and Maroš Kuffa, priest who runs centre for homeless, alcoholics and prostitutes nearby. Maroš Kuffa may join us for discussion.
 
PIATOK, 19 september / PIĄTEK, 19 września / FRIDAY, 19 of September
8.00 raňajky / śniadanie / breakfast
8.45 otvorenie druhého dňa / otwarcie drugiego dnia / opening of the second day
9.00 – 10.00 prednáška / wykład / lecture
Marek Forgáč:
* Tenká hranica medzi láskou a nenávisťou â problém citovej nezrelosti.
* Cieńka granica między miłością a nienawiścią – problem emocjonalnej niedojrzałości.
* Thin boundary between love and hate - problem with emotional immaturity.
10.00 – 10.30 diskusia / dyskusja / discussion
10.30 káva, čaj / kawa herbata / coffee break
11.00 – 12.00 prednáška / wykład / lecture
Wiesław Błaszczak:
* Osobnosť a religiozita
* Osobowość a religijność
* Personalisty and religiosity
12.00 – 12.30 diskusia / dyskusja / discussion
12.30 obed / obiad / lunch
14.00 – 14.50 panel / panel / panel
Wiesław Błaszczak, Marek Forgáč, Aleksandra Kulczyńska, Witold Simon, Andrzej Winkler.
* Náboženské fantazmy ako forma opúšťania seba samého.
* Fantazmaty religijne jako forma opuszczania siebie.
* Religious phantasms as the way of abandoning the self.
14.50 – 15.30 diskusia / dyskusja / discussion
15.30 káva, čaj / kawa, herbata /coffee break
16.00 – 17.30 workshopy / warsztaty / workshops
* Ludmiala Lázničková:
– Ako predchádzať aborcii
– Jak zapobiegać aborcji
– How to prevent an abortion
* Józef Leśniak:
– Motivačný dialóg pri terapii závislého správania
– Dialog motywujący w terapii uzależnień behawioralnych
– Motivational dialogue in the therapy of addictive behaviors
* Andrzej Miziołek:
– Ja a môj Boh, obraz
– Ja i mój Bóg, rysunek
– Me and my God, a picture
* Árpád Sógor:
– Šacho-terapia: supervízia-workshop
– Szacho-terapia: superwizjo-warszat
– Chess therapy: supervision-workshop
17.30  olovrant / przekąska / the afternoon snack
18.00 – 19.30 workshopy / warsztaty / workshops
* Ludmiala Lázničková:
– Ako predchádzať aborcii
– Jak zapobiegać aborcji
– How to prevent an abortion
* Agata Rusak:
– Miluj svojich rodičov a ži
– Kochaj rodziców i żyj
– Love your parents and live
* Árpád Sógor:
– Šacho-terapia: supervízia-workshop
– Szacho-terapia: superwizjo-warszat
– Chess therapy: supervision-workshop
19.30 – 22.30 večera a slávnosť / kolacja i świętowanie / supper and celebration
 
SOBOTA, 20 september / SOBOTA, 20 września / SATURDAY, 20 of September
8.00 raňajky / śniadanie / breakfast
8.45 otvorenie tretieho dňa / otwarcie trzeciego dnia / opening of the third day
9.00 – 10.00 prednáška / wykład / lecture
Natasza Pan:
* Psychoanalytické porozumenie traumy
* Psychoanalityczne rozumienie traumy
* Psychoanalytic understanding of trauma
10.00 – 10.30 diskusia / dyskusja / discussion
10.30 káva, čaj / kawa herbata / coffee break
11.00 – 12.00 prednáška / wykład / lecture
Radoslav Lojan:
* Ako pomôcť prežiť traumu zomierania
* Jak pomóc przetrwać traumę umierania
* How to help to survive trauma of dying
12.00 – 12.30 diskusia / dyskusja / discussion
12.30 obed / obiad / lunch
13.30 – 15.00 workshopy / warsztaty / workshops
* Józef Leśniak:
– Motivačný dialóg pri terapii závislého správania
– Dialog motywujący w terapii uzależnień behawioralnych
– Motivational dialogue in the therapy of addictive behaviors
* Andrzej Miziołek:
– Ja a môj Boh, obraz
– Ja i mój Bóg, rysunek
– Me and my God, a picture
* Agata Rusak:
– Miluj svojich rodičov a ži
– Kochaj rodziców i żyj
– Love your parents and live
15.15 –19.15 výlet do Košíc / wycieczka do Koszyc / trip to Košice
19.30 večera / kolacja / supper
20.00 – 21.30
* Valné Zhromaždenie členov NESTu: sumarizácia konferencie – závery pre budúcnosť
* Walne Zgromadzenie członków NEST: podsumowanie konferencji - wnioski na przyszłość
* The NEST Members General Meeting: Summary of the conference - conclusions for the future
21.30 záver konferencie / koniec konferencji / closure of the conference
Więcej informacji u / More information at:
Witold Simon, +48 - 695 852 751; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.