user_mobilelogo

Program NEST jest inspirowany wieloma założeniami teoretycznymi oraz podejściami terapeutycznymi, w tym:

•    psychodyniamiczną teorią więzi, według Bowlby’ego, Klein i innych,
•    modelem rozwoju psychospołecznego, według Eriksona,
•    teorią behawioralno-poznawczej modyfikacji, według Becka, Younga i innych,
•    analizą transakcyjną, według Benre’go,
•    refleksją egzystencjalną, według May’a, Yaloma i innych,
•    relacją terapeutyczną skoncentrowaną na kliencie, według Rogersa,
•    teorią hierarchii potrzeb, według Maslowa,
•    psychodramą, według Moreno i innych,
•    modelem kompleksowej traumy, według Courtois i Ford,
•    modelem wzajemnych powiązań między przemocą a stratami ciąży, według Benedicta, Ney’a i innych,
•    analizą systemową, według Bowena, Madanes i innych

Niektóre ćwiczenia terapeutyczne wykorzystywane w programie NEST:
•    refleksja osobistą,
•    zadania do wykonania pomiędzy sesjami,
•    odgrywanie ról,
•    wyobrażenia,
•    pisanie listów jako środek do zapoczątkowania procesu pojednania,
•    praca ze snami,
•    wykorzystywanie dynamiki grupowej jako kontekstu uczenia się.

Terapia NEST bywa prowadzona jako terapia indywidualna lub grupowa.