user_mobilelogo

NEST to skrót międzynarodowego Stowarzyszenia o nazwie the New Experience for Survivors of Trauma (Nowe Doświadczenie dla Osób Dotkniętych Traumą)

Historia NEST

Program terapeutyczny NEST jest skierowany do osób, które doświadczają w swoim życiu konsekwencji różnorakich traum (np. przemocy seksualnej, słownej, fizycznej; zaniedbania emocjonalnego, intelektualnego, fizycznego; strat ciąży – np. aborcji, poronienia, urodzenia martwego dziecka itp.), jak również następstw różnorodnych potencjalnie przeciążających sytuacji granicznych (związanych np. z wojną, emigracją, wykluczeniem, bezrobociem, zmianą pracy, przeprowadzką, rozwodem, urodzeniem dziecka, adopcją, itp.).
Program NEST jest inspirowany wieloma założeniami teoretycznymi oraz podejściami terapeutycznymi.

Podstawy teoretyczne terapii NEST
W trakcie procesu terapeutycznego NEST udzielana jest pomoc w następującym zakresie:
•    rozumienie wydarzeń z przeszłości w tym i tego jak wpływają one na obecnie doświadczane trudności;
•    przezwyciężanie intra– i interpersonalnych konfliktów, powstałych na skutek przebytych urazowych doświadczeń;
•    uczenie się zachowań adaptacyjnych w odpowiedzi na traumę, takich jak asertywność czy w sytuacjach koniecznych ucieczka;
•    rozpoznanie, wyrażanie i radzenie sobie z całą gamą emocji, np. z bólem, strachem, zagubieniem, opuszczeniem, wstydem, winą, lękiem czy złością,
•    odnoszenie się do problemów egzystencjalnych takich jak: przemijanie, pustka, spełnienie, kreatywność, sens życia, czy śmierć;
•    zapoczątkowanie naturalnych procesów psychologicznych takich jak żałoba, żal po stracie, przebaczenie;
•    zajęcie się skutkami znaczących strat osobistych takich jak śmierć dziecka w wyniku straty ciąży;
•    uczenie się brania odpowiedzialności za swoje decyzje;
•    uczenie się negocjacji;
•    rozpoznanie i odrzucenie społecznych masek oraz opłakanie utraty osoby, którą mogło się było zostać gdyby nie doświadczane traumy;
•    spotkanie się z autentycznym sobą, poprzez uczenie się realistycznego postrzegania własnych możliwości i ograniczeń;
•    wspieranie w tworzeniu autentycznych relacji z innymi ludźmi.