POPIS WORKSHOPŮ

Agnieszka Rubinowska – lékařka, psychoterapeutka, lékař, skupinová analytička, analytička prenatální vazby, propagátor pre- a perinatální psychologie a psychoterapie v Polsku, zakladatelka Akademie pre- a perinatálně orientované psychoterapie (www.akademiaprenatalna.pl)

https://psychoterapia.1b1.pl/agnieszka-rubinowska   

Téma přednášky:  

Prenatální a perinatální kořeny násilí a války

Téma workshopu:

Porodnické násilí, pomoc rodícím ženám, moc žen

Během workshopu budeme hovořit o porodnickém násilí, kterému ženy čelí v souvislosti s těhotenstvím a porodem. Každá účastnice bude moci vyprávět svůj příběh. Tyto příběhy budou shromážděny a zveřejněny na portálu pro lékaře Konsylium24.pl s nadějí, že hlas rodiček bude vyslyšen a zcitliví zdravotnický personál, a tím ovlivní jeho chování v budoucnu.

Jsme společenské bytosti a vše se učíme ve vztazích s lidmi. Jakékoli násilí, které postihne rodící ženu, ovlivňuje i dítě, které přichází na svět, a podmiňuje ho pro násilí v pozdějším životě. Jako ženy máme moc bojovat za porod bez traumat pro další generace. To je první krok k rozvoji společnosti bez násilí a budování světového míru.

Lidia Zabłocka-Żytka, klinická psycholožka, psychoterapeutka, doktorka humanitních věd, odborná asistentka na katedře psychoterapie a psychologického poradenství Institutu psychologie Akademie speciální pedagogiky Marie Grzegorzewské ve Varšavě. Kombinuje vědeckou práci s klinickou praxí. Ve své vědecké oblasti se zabývá především duševním zdravím a podporou duševního zdraví a psychologickým poradenstvím v různých skupinách.  Je autorkou a spoluautorkou článků a monografií v oblasti podpory duševního zdraví a pomoci chronicky somaticky nemocným lidem.

Jako odbornice z praxe mimo jiné od roku 2014 vede a organizuje psychologickou podporu pro migranty a uprchlíky z Ukrajiny.

Instytut Psychologii, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie http://www.aps.edu.pl/instytuty/instytut-psychologii/struktura-i-zespol-instytutu/sylwetki-naukowe/zablocka-zytka-lidia/

Centrum Terapii Dialog, Warszawa https://www.psychiatrzy.warszawa.pl/specjalisci/lidia-zablocka-zytka

Téma přednášky: Psychologická a psychoterapeutická pomoc lidem postiženým válkou. Dynamika potřeb a možností.

Od února 2022 jsme při podpoře lidí prchajících před boji z Ukrajiny a našich kolegů pracujících v jejich prospěch v Polsku a na Ukrajině říkali, že tato pomoc bude maratonem, nikoli sprintem. To stále platí a bude platit i nadále. Zkušenost války, migrace milionů Ukrajinců do Polska, mimo jiné dostupnost informací o zvěrstvu, které se děje tak blízko geograficky i kulturně, jsou jen některé z aspektů, s nimiž klienti, pacienti, přicházejí. Zvu vás k zamyšlení nad dynamikou potřeb a možností psychologické a psychoterapeutické podpory, nad dostupnými nástroji pomoci a nad rolí psychoterapeutů.

Téma workshopu: Vydechněme a naslouchejme! Práce s napětím a model BASIC PH jako základ pro budování psychicky odolné společnosti. 

Efektivní práce s tenzí a komunikace s člověkem v krizi po prožitém traumatu jsou základními nástroji podpory. Během workshopu se s vámi podělím o znalosti a dovednosti, které jsem získala během výcviku u Prof. Mooli Lahad z Izraele https://www.icspc.org/en/cspc-disaster-managment/. Představím a pozvu vás na společná cvičení pro autoregulaci a využití modelu BASIC PH při práci s různými skupinami klientů, pacientů, včetně těch po prožitém traumatu.

Model BASIC PH je již léta šířen a navrhován pro použití v krizových situacích. Předpokládá existenci šesti základních komunikačních kanálů a doporučuje, aby se pomáhající přizpůsobili těm, které klienti aktuálně používají. 

O tom všem bude na semináři řeč. Jste zváni.

Psychoanalytická psychoterapeutka pro dospělé a rodiče s kojenci, odborník na veřejné zdraví. Absolventka Institutu psychoanalýzy a psychoterapie ve Varšavě, Krakovského psychodynamického centra, Studia integrativní psychoterapie při Asociaci křesťanských psychologů, Studia boje proti násilí v rodině při Institutu psychologie zdraví a mnoha výcviků a seminářů v oblasti práce s rodiči a kojenci v Centru Anny Freudové a Škole duševního zdraví kojenců v Londýně. 

http://www.razemdozmiany.pl/elzbieta-smolen/

Přednáška: „Násilí, pomoc nebo síla? Role otce v rodinném životě”

Workshop: „V čí moci jsem? Moc minulosti a moc touhy. Moc vztahu a moc osoby”

“In whose power am I? The power of the past and the power of desires. The power of the relationship and the power of the person”

Cílem workshopu je pomoci účastníkům uvědomit si, co ovlivňuje – na vědomé i nevědomé úrovni – jejich rozhodnutí a volby a způsob, jakým prožívají realitu. Budeme také uvažovat o tom, co znamená cítit se silný a co znamená cítit se slabý, a o důležitosti blízkých vztahů.

Spoluzávislost – temná stránka intoxikace.
Jsem psycholog, psychotraumatolog, NEST terapeut, EMDR terapeut. 

Pracuji s dospělými a dospívajícími. 

Poskytuji terapii lidem se zkušeností s různými traumaty, potýkajícím se s potížemi ve vztazích, příznaky deprese, úzkosti. Mám zkušenosti s prací v oblasti psychoonkologie, truchlení, poporodní deprese, a také s lidmi v psychotické krizi.

Svou práci podrobuji pravidelné individuální a skupinové supervizi.

https://www.twojpsychologursynow.pl/

Workshop:

Když pacientovo trauma terapeuta přetíží

 

Práce s traumatem je pro terapeuta velkou zátěží. Na tomto semináři vytvoříme příležitost ke sdílení zkušeností, zvážíme, které faktory a aspekty práce jsou obzvláště zatěžující, dotkneme se tématu zástupného traumatu.

Zaměříme se také na způsoby, jak přetížení minimalizovat.

 TRE® Provider od 2012r

Tel. kom. +48 692 318 024

Email: grazyna.okulska@gmail.com

V letech 2011-2012 jsem se zúčastnila školení pod vedením Dr. Davida Berceliho a Heinera Steckela, po kterém jsem získala certifikát TRE® Provider. 

Kromě mnoha skupinových supervizí na národní i mezinárodní úrovni jsem již čtyři roky ve stálém supervizním kontaktu s Ingrid Regenass (Jihoafrická republika, www.integralhealth.co.za ).      

Absolvovala jsem Vyšší školu komunikace a sociálních médií se specializací na mediaci, vyjednávání (2000) a také výcvik v tom, jak vést a budovat workshopy psychosociáSlních dovedností – Trainers School of the Bene Vobis Foundation (2001/2002).

Třicet něco let profese – to je především logistika a řízení týmů. 

V současné době je hlavní činností vedení sezení TRE®.   

Více informací na webových stránkách:

www.tre-polska.pl

www.naturalnecentrumzdrowia.com

http://berezowska.info/zespol/ – Centrum Psychoterapii i Uważności

Workshop cvičení TRE®  –   Od ohrožení života k bezpečí a posílení;  

Podmínky a zkušenosti se seberegulací v procesu TRE® na základě Barometru úrovně stresu.

Popis navrhovaného semináře:

Barometr úrovně stresu – seznámení účastníků sezení s nástrojem, který pomáhá určit úroveň ohrožení nebo bezpečí.  

čtení signálů vysílaných tělem a stupně seberegulace – vybrané způsoby reakcí 

cvičné sezení – prožití vlastního procesu s přihlédnutím k aktuálním podmínkám seberegulace

Během sezení a při rozvoji cvičení máme možnost vědomě prožívat vícerozměrný kontakt se sebou samými. Učíme se jak aktivovat proces, tak i jeho seberegulaci spolu se zastavováním a dávkováním tak, aby probíhal ve vnímané pohodě a důvěře v práci těla.

Jsem vystudovaná psycholožka, terapeutka a supervizorka v oblasti taneční a pohybové psychoterapie a lektorka pohybu/řeči těla. Již několik let vedu vlastní tréninky uvědomování: těla, emocí, myšlenek a vztahů. Společně s Karen Studdovou vytvářím kurz: Vědomé tělo, pohybová řeč. Laban Bartenieffovy pohybové a taneční terapeutické techniky ve své vlastní praxi a práci s lidmi. 

Dvacet let jsem vyučovala individuální terapii a deset let pracuji jako supervizorka. Učím nestandardní, hloubkové způsoby práce, které zapojují celého člověka/skupinu a rozšiřují perspektivu porozumění a cítění o neverbální oblast. Pohyb chápu jako první, přirozený jazyk, který je spojen s emocemi i myšlením.  

ODKAZY

webové stránky 

Agasokolowska.com

https://www.youtube.com/channel/UCQ6ZZQKicdFgePFLQgRYFxg/videos

https://www.facebook.com/WytanczajacZycie

https://www.instagram.com/wytanczajac_zycie/

Workshop – PoMoc života v těle

práce s tekutinami na podporu regulace nervového systému

Proč tekutiny?

Protože během různých stresujících událostí nebo po nich může dojít ke spuštění reakcí na přežití, při kterých je zablokován přirozený tok životní energie, což představuje pro tělo velkou psychofyzickou zátěž.

Tyto silné reakce vznikají v domě těla. Proto se budeme pohybovat s citlivou přítomností a co nejvíce se posilovat.

S jakými tématy se mohou tekutiny spojit?

Přítomnost tady a teď. Návrat do těla, mikropohyb a uzemnění.

Zklidnění a uvolnění těla v rytmu mozkomíšního moku.

Navázání kontaktu s vitalitou, možnostmi celého těla a zároveň rozpoznání, že na určitém místě existuje odpor.

Stav pohyblivosti bez struktury; revitalizace a vibrace.

Surfování s energií stoupání a klesání, bezpečné dosažení břehu bez zhroucení.

Vytváření hranic a směru, jasná přítomnost v prostoru.

Během vědomé pohybové praxe ztělesníme alespoň na chvíli každou z tekutin, abychom si pak mohli sami individuálně zvolit kvalitu pohybu odpovídající aktuální potřebě.

Budeme věnovat citlivou pozornost domu těla a otevřeme se prožitku celého svého já: pohybu, cítění a myšlení.

Během workshopu vycházím z vlastního přístupu Dancing Life, který je založen na aspektech taneční a pohybové terapie, pohybového přístupu/řeči těla Laban Bartenieff Movement System a Body Mind Dancing, který vyvinula Dr. Martha Eddyová.

www.drogadosiebie.space

Jsem integrativní psychoterapeut, EMDR terapeut a certifikovaný NEST terapeut. Zajímám se zejména o oblast práce s traumatem a o to, co se děje s tělem. 

Název workshopu: 

Moc a bezmoc v mém hlase, v mém těle.

Naše emoce je třeba vidět, pojmenovat a prožít. Někdy se však někde zaseknou nebo zablokují. Tento workshop bude příležitostí, jak se dostat do kontaktu s místy, kde se něco „zaseklo“, s místy, kde zažíváme bezmoc. Prostřednictvím hlasu a tělesného kontaktu se pokusíme tato místa oživit, aktivovat a zažít jejich sílu. Využijeme polyvagální teorii prostřednictvím stimulace bloudivého nervu. 

„Práce s vnitřním dítětem. Techniky poznávání sebe sama“

Workshop  umožní každému pokusit se nahlédnout do svého vnitřního dítěte, které nám různými způsoby často chce sdělit něco důležitého. Podíváme se na důležitá teoretická i praktická hlediska, jako např:

  1. Kdo je vnitřní dítě?
  2. Proč je léčení vnitřního dítěte důležité?
  3. Jak můžete pracovat se svým vnitřním dítětem?
  4. Technika-vizualizace, během níž se setkáte a poznáte své vnitřní dítě.

Během workshopu uvidíme postavu „vnitřního dítěte“, která nám umožní hlouběji porozumět sobě samým a pečovat o sebe, podívat se na to, jak ovlivňuje náš vztah k sobě samým a k druhým.

Během workshopu budeme mít příležitost blíže poznat své vnitřní dítě, jeho svět pocitů a prožitků, vědomě se dotknout svých hlubších dětských emocí a dát si prostor je vidět a prožívat. 

Pokusíme se poznat své hluboké neuspokojené dětské potřeby, které můžeme v dospělosti prožívat nevědomým procesem.

Uvědomění si své citlivé, emocionální, dětské části a kontakt s ní nám může pomoci vyřešit nejrůznější aktuální potíže. Deficity a zranění prožitá v dětství ovlivňují naše emoce a chování, agresivní a náročné zacházení se sebou samými nebo neustálé hledání vyplnění neurčité prázdnoty. Práce v tomto směru může přinést větší pochopení vlastních reakcí a obranných mechanismů.

Workshop může být obzvláště užitečný pro osoby, které zažily nějaký druh zneužívání nebo zanedbávání. Přijetí své zranitelné, dětské části umožňuje najít a integrovat vlastní sílu, která neplyne z násilí, ale z vnitřní celistvosti.