Zapraszamy na szkolenie NEST dla grupy polsko-ukraińskiej, które odbędzie się w terminie 27 lutego – 4 marca 2023.
Gdzie: ul. Kielecka 33, 26-010 Święta Katarzyna.
Koszt szkolenia 2650 PLN.
Koszt mieszkania i wyżywienia 600 PLN.
Prowadzący – Kateryna i Wiesław Błaszczak.

CHARAKTERYSTYKA SZKOLENIA NEST
Szkolenie NEST to sześćdziesięciogodzinny intensywny trening w udzielaniu pomocy terapeutycznej osobom z doświadczeniem traumy, między innymi zaniedbania, przemocy i/lub strat prokreacyjnych.

Trening ma dwutorowy charakter. Naprzemiennie odbywają się:
a) zajęcia wykładowo-warsztatowe,
b) zajęcia o charakterze treningu terapeutycznego.

Niektóre spośród poruszanych zagadnień to:
– geneza traum
– następstwa przemocy (słownej, seksualnej, fizycznej)
– zaniedbania (emocjonalnego, intelektualnego, fizycznego)
– straty ciąży (aborcja, poronienie, urodzenie martwego dziecka, śmierć dziecka tuż po porodzie, oddanie dziecka do adopcji, zabiegi zapłodnień in vitro)
– powiązania między przemocą a stratą ciąży
– trening asertywności
– sytuacje graniczne
– kryzysy rozwojowe
– kluczowe konflikty
– analiza genogramu
– mechanizmy obronne
– teorie rozwojowe
– poczucie winy
– żałoba
– osłabianie niekorzystnych więzi partnerskich z przeszłości
– negocjowanie realistycznych oczekiwań
– podejmowanie racjonalnych decyzji
– pojednanie
– przeżywanie radości
– proces grupowy
– prezentacja różnorodnych technik terapeutycznych

Szkolenie przygotowuje zarówno do prowadzenia psychoterapii indywidualnej jak i grupowej.
Ponadto, szkolenie NEST może być pomocne nie tylko w zakresie poszerzania wiedzy i wglądu odnośnie natury traumy kompleksowej czy procesu psychoterapii, ale też może pełnić rolę rozwojowej pracy własnej, pomagając terapeutom w mentalizacji różnego rodzaju wyzwań czy kryzysów życiowych, np. w zakresie relacji z rodzicami, małżonkami/partnerami, dziećmi czy innymi ważnymi osobami z ich życia.
Terapia NEST to podejście integratywne, inspirowane przez: psychoanalizę, podejścia psychodynamiczne, behawioralno-poznawcze, systemowe, narracyjne, egzystencjalno-humanistyczne, psychodramę, analizę transakcyjną oraz gestalt.
Szkolenia prowadzone są na żywo. Charakter szkolenia wyklucza prowadzenie zajęć online.

PROWADZĄCY:
Kateryna Błaszczak, dr n. społ., psycholog, certyfikowana psychoterapeutka EAP, trener, superwizor NEST, filozof, kulturoznawca
Tel/WhatsApp: +48 577 819 155
mail: katrin.miriam@gmail.com

Wiesław Błaszczak, dr psychologii, psycholog, psychoterapeuta, trener, superwizor, NEST
tel.: +48 600 090 773
mail: w.blaszczak65@gmail.com

UCZESTNICY:
Szkolenie skierowane jest do: psychologów, psychoterapeutów, terapeutów uzależnień, psychiatrów, lekarzy rodzinnych, lekarzy w trakcie specjalizacji, pedagogów, doradców, socjoterapeutów, nauczycieli, mediatorów, pielęgniarek, położnych, osób duchownych oraz studentów III roku lub wyżej. Od każdego z uczestników wymagana jest gotowość do podjęcia pracy własnej, czyli własnej terapii w trakcie szkolenia i ew. po szkoleniu.

Z racji na dynamikę szkoleniowego procesu grupowego, oczekuje się od uczestników szkolenia codziennego nocowania na terenie ośrodka. Ponadto, wymóg ten jest podyktowany intensywnością pracy. Zajęcia odbywają się bowiem od 8.45 do 21.00, a przerwy w środku dnia jak również wieczory poświęcone są na pracę własną.

TERMIN:
27 luty – 04 marca 2023 r.

MIEJSCE:
ul. Kielecka 33, Święta Katarzyna, 26-010 Bodzentyn

CENA:
Szkolenie 2.650 PLN
Mieszkanie i wyżywienie 600 PLN

RACHUNKI I ZAŚWIADCZENIA:
Wszyscy uczestnicy otrzymują zaświadczenia o udziale w szkoleniu.
Organizatorzy szkolenia wystawiają rachunki.
Ośrodek wystawia fakturę za noclegi i wyżywienie.
Możliwe jest podbicie delegacji.

PROCEDURA KWALIFIKACYJNE:
1) Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o wysłanie do konkretnego szkoleniowca maila o treści: „Jestem zainteresowany/a szkoleniem, proszę o wysłanie kwestionariusza kwalifikacyjnego”.
2) Po otrzymaniu takiego maila szkoleniowiec wyśle kwestionariusz kwalifikacyjny.
3) Kolejny krok to telefoniczna lub Skype’owa rozmowa kwalifikacyjna. Dokładny termin rozmowy zostanie ustalony indywidualnie. Ta rozmowa może również służyć odpowiedzi na wszelkie pytania oraz wątpliwości dotyczące szkolenia. Rozmowa kwalifikacyjna jest bezpłatna.
4) Osoby zakwalifikowane na szkolenie będą proszone o wpłacenie zaliczki w rozmiarze 500 pln ciągu dwóch tygodni od odbycia rozmowy kwalifikacyjnej. Numer konta zostanie podany w stosownym czasie. Po zapłaceniu zaliczki osoba oficjalnie ma zagwarantowane miejsce na szkoleniu.

LICZBA UCZESTNIKÓW:
Planowane są dwie grupy – polskojęzyczna i ukraińskojęzyczna
W grupie jest od 6 do 8 osób.
Zajęcia wykładowo-warsztatowe odbywają się w jednej dużej grupie (do 12-16 osób).
Zajęcia o charakterze treningu terapeutycznego odbywają się w dwóch małych grupach (po 6-8 osób).
Kolejność zgłoszeń może decydować o przyjęciu na szkolenie.
Osoby zakwalifikowane, dla których zabraknie miejsca w najbliższym terminie, będą w pierwszej kolejności przyjęte na kolejną edycję treningu.

CERTYFIKAT TERAPEUTY NEST
Aby uzyskać certyfikat terapeuty NEST należy:
1) przejść szkolenie NEST 60 godzin;
2) po szkoleniu są trzy możliwości:
a) otrzymuje się rekomendację do egzaminu, a po wyrażeniu chęci przystąpienia do egzaminu przygotowywane są tematy pracy egzaminacyjnej, po której zaliczeniu następuje rozmowa egzaminacyjna;
b) otrzymuje się rekomendację do przejścia terapii indywidualnej, a po niej zgłoszenie się na kolejną rozmowę kwalifikacyjną;
c) brak rekomendacji do ubiegania się o certyfikat terapeuty NEST.